Việc làm / Tìm Việc Làm / Kết quả tìm việc làm

Việc làm: Nhân Viên Triển Khai (5)

[HN, HCM] Business Analyst - DA y tế, giáo dục, ERP, hành chính công

 Lương:  10,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Thưởng:  Không tiền thưởng

Nhân viên kinh doanh HCM và HN

 Lương:  7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Thưởng:  500,000 VNĐ

Nhân viên triển khai phần mềm thu nhập 7-10 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

 Lương:  7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Thưởng:  Không tiền thưởng

[Sales] - Nhân viên triển khai địa bàn Cty Điện lực và Viễn thông

 Lương:  6,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Thưởng:  Không tiền thưởng

[HN] NHÂN VIÊN TƯ VẤN TRIỂN KHAI PHẦN MỀM THU NHẬP 6 - 10 TRIỆU ĐỒNG

 Lương:  6,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Thưởng:  Không tiền thưởng