Việc làm Nhân Sự (165)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Tuyển dụng vị trí Nhân viên hành chính nhân sự cho công ty Hoa Kỳ

Tuyển dụng vị trí Nhân viên hành chính nhân sự cho công ty Hoa Kỳ

 Công ty: 
 : Nhân sự
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/07/2017
 : 15/07/2017
 Lương 6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển dụng vị trí Telesales không cần kinh nghiệm tại Hà Nội

Tuyển dụng vị trí Telesales không cần kinh nghiệm tại Hà Nội

 Công ty: 
 : Hành chính / Thư ký
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
10/09/2017
 : 10/09/2017
 Lương 3,500,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   3,500,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Quản Lý Nhân Sự, Lương cao từ 10-12 triệu, ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm 1-2 năm

Quản Lý Nhân Sự, Lương cao từ 10-12 triệu, ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm 1-2 năm

 Công ty: 
 : Nhân sự
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
20/07/2017
 : 20/07/2017
 Lương 10,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương   10,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  300,000 VNĐ
TUYỂN NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG - CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

TUYỂN NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG - CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

 Công ty: 
 : Nhân sự
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/08/2017
 : 31/08/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Chuyên Viên Tuyển Dụng Và Đào Tạo Giảng Viên

Chuyên Viên Tuyển Dụng Và Đào Tạo Giảng Viên

 Công ty: 
 : Giáo dục / Đào tạo
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
10/07/2017
 : 10/07/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  300,000 VNĐ
GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ BIẾT TIẾNG ANH/NHẬT- QUẬN 8

GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ BIẾT TIẾNG ANH/NHẬT- QUẬN 8

 Công ty: 
 : Nhân sự
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/09/2017
 : 15/09/2017
 Lương 2,000 - 2,500 USD
 Tiền thưởng 5,000,000 VNĐ
 Lương   2,000 - 2,500 USD
 Tiền thưởng  5,000,000 VNĐ
NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

 Công ty: 
 : Giáo dục / Đào tạo
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/10/2017
 : 31/10/2017
 Lương 5,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân Viên Nhân Sự - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

Nhân Viên Nhân Sự - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

 Công ty: 
 : Nhân sự
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/07/2017
 : 30/07/2017
 Lương 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Trưởng Phòng Nhân Sự Có Ít Nhất 3 Năm Kinh Nghiệm

Trưởng Phòng Nhân Sự Có Ít Nhất 3 Năm Kinh Nghiệm

 Công ty: 
 : Nhân sự
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/12/2017
 : 31/12/2017
 Lương 10,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   10,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
NHÂN VIÊN ĐỐI NGOẠI TRƯỜNG HỌC

NHÂN VIÊN ĐỐI NGOẠI TRƯỜNG HỌC

 Công ty: 
 : Giáo dục / Đào tạo
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/06/2017
 : 30/06/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm