Việc làm Nhân Sự (142)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Chuyên Viên Nhân Sự ( Giám Sát Công Việc, Tuyển Dụng,..)

Chuyên Viên Nhân Sự ( Giám Sát Công Việc, Tuyển Dụng,..)

 Công ty: 
 : Nhân sự
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
10/06/2017
 : 10/06/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
CHUYÊN VIÊN PHÒNG NHÂN SỰ - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

CHUYÊN VIÊN PHÒNG NHÂN SỰ - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

 Công ty: 
 : Nhân sự
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
28/06/2017
 : 28/06/2017
 Lương 4,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ - Yêu Cầu Có Kinh Nghiệm

NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ - Yêu Cầu Có Kinh Nghiệm

 Công ty: 
 : Dịch vụ khách hàng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/06/2017
 : 30/06/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
CHUYÊN VIÊN PHÒNG NHÂN SỰ - Yêu Cầu Có Kinh Nghiệm

CHUYÊN VIÊN PHÒNG NHÂN SỰ - Yêu Cầu Có Kinh Nghiệm

 Công ty: 
 : Bảo hiểm
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/05/2017
 : 31/05/2017
 Lương 7,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân Viên Phòng Nhân Sự - Lương Cơ Bản + Hoa Hồng

Nhân Viên Phòng Nhân Sự - Lương Cơ Bản + Hoa Hồng

 Công ty: 
 : Nhân sự
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/05/2017
 : 31/05/2017
 Lương 4,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ - Lương Lên Đến 10.000.000 VNĐ

NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ - Lương Lên Đến 10.000.000 VNĐ

 Công ty: 
 : Hành chính / Thư ký
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/05/2017
 : 31/05/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân Viên Hành Chính - Nhân Sự ( Lương Cao Theo Năng Lực)

Nhân Viên Hành Chính - Nhân Sự ( Lương Cao Theo Năng Lực)

 Công ty: 
 : Nhân sự
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/05/2017
 : 31/05/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 2,000,000 VNĐ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  2,000,000 VNĐ
NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ - Lương Lên Đến 10.000.000 VNĐ

NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ - Lương Lên Đến 10.000.000 VNĐ

 Công ty: 
 : Nhân sự
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/05/2017
 : 31/05/2017
 Lương 6,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương   6,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  300,000 VNĐ
RECRUITMENT CONSULTANT

RECRUITMENT CONSULTANT

 Công ty: 
 : Nhân sự
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/05/2017
 : 30/05/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân Viên Văn Phòng - Sắp Xếp, Lưu Trữ Hồ Sơ,..(Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm)

Nhân Viên Văn Phòng - Sắp Xếp, Lưu Trữ Hồ Sơ,..(Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm)

 Công ty: 
 : Bất động sản
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
26/05/2017
 : 26/05/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 2,000,000 VNĐ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  2,000,000 VNĐ

 Tìm kiếm