Việc làm / Tìm Việc Làm / Kết quả tìm việc làm

Việc làm: Accountant (218)

Accountant Intern

 Lương:  4,050,000 VNĐ
 Thưởng:  Không tiền thưởng

Kế toán bán hàng ( kiêm kho)

 Lương:  4,700,000 - 5,000,000 VNĐ
 Thưởng:  Không tiền thưởng

KẾ TOÁN VIÊN

 Lương:  5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Thưởng:  Không tiền thưởng

Nhân viên kế toán

 Lương:  7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Thưởng:  Không tiền thưởng

[HCM] Account Manager

 Lương:  7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Thưởng:  Không tiền thưởng

Nhân viên văn phòng thu nhập 5tr/ tháng làm việc tại TPHCM

 Lương:  5,000,000 VNĐ
 Thưởng:  Không tiền thưởng

Finance Officer thu nhập 8-11tr/ tháng làm việc tại HÀ NỘI

 Lương:  8,000,000 - 11,000,000 VNĐ
 Thưởng:  Không tiền thưởng

Kế toán vật tư thu nhập 3-5tr/ tháng làm tại Khánh Hòa

 Lương:  3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Thưởng:  Không tiền thưởng

Nhân viên kế toán ERP thu nhập 7-9tr/ tháng làm việc tại TPHCM

 Lương:  7,000,000 - 9,000,000 VNĐ
 Thưởng:  Không tiền thưởng

Kế toán viên, trợ lý kiểm toán viên thu nhập 5-10tr/ tháng

 Lương:  5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Thưởng:  300,000 VNĐ