Việc làm Accountant (64)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Kế toán nội bộ thu nhập 3-5 triệu/tháng, yêu cầu có kinh nghiệm làm việc

Kế toán nội bộ thu nhập 3-5 triệu/tháng, yêu cầu có kinh nghiệm làm việc

 Công ty: 
 : Kế toán / Kiểm toán
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/08/2017
 : 30/08/2017
 Lương 3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển kế toán thu nhập 5-7 triệu/tháng, không yêu cầu kinh nghiệm làm việc

Tuyển kế toán thu nhập 5-7 triệu/tháng, không yêu cầu kinh nghiệm làm việc

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/08/2017
 : 31/08/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên Kế toán công nợ lương 5-7 triệu, có kinh nghiệm làm việc, làm việc tai TPHCM

Nhân viên Kế toán công nợ lương 5-7 triệu, có kinh nghiệm làm việc, làm việc tai TPHCM

 Công ty: 
 : Kế toán / Kiểm toán
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/07/2017
 : 31/07/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
KẾ TOÁN TRƯỞNG - CÓ KINH NGHIỆM

KẾ TOÁN TRƯỞNG - CÓ KINH NGHIỆM

 Công ty: 
 : Kế toán / Kiểm toán
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 8,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   8,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
NHÂN VIÊN KẾ TOÁN TỔNG HỢP - CÓ KINH NGHIỆM

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN TỔNG HỢP - CÓ KINH NGHIỆM

 Công ty: 
 : Kế toán / Kiểm toán
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/08/2017
 : 31/08/2017
 Lương 6,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   6,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
TRỢ LÝ THÔNG THẠO TIẾNG NHẬT-HOÀN KIẾM HÀ NỘI

TRỢ LÝ THÔNG THẠO TIẾNG NHẬT-HOÀN KIẾM HÀ NỘI

 Công ty: 
 : Biên phiên dịch
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/09/2017
 : 15/09/2017
 Lương 500 - 1,000 USD
 Tiền thưởng 1,000,000 VNĐ
 Lương   500 - 1,000 USD
 Tiền thưởng  1,000,000 VNĐ
KẾ TOÁN TẠM ỨNG BIẾT TIẾNG ANH- QUẬN 8

KẾ TOÁN TẠM ỨNG BIẾT TIẾNG ANH- QUẬN 8

 Công ty: 
 : Kế toán / Kiểm toán
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/09/2017
 : 15/09/2017
 Lương 8,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương   8,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  500,000 VNĐ
KẾ TOÁN LƯƠNG BIẾT TIẾNG ANH- QUẬN 8

KẾ TOÁN LƯƠNG BIẾT TIẾNG ANH- QUẬN 8

 Công ty: 
 : Kế toán / Kiểm toán
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/09/2017
 : 15/09/2017
 Lương 6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương   6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  300,000 VNĐ
THỰC TẬP SINH KẾ TOÁN - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

THỰC TẬP SINH KẾ TOÁN - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

 Công ty: 
 : Kế toán / Kiểm toán
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/06/2017
 : 30/06/2017
 Lương 500,000 - 1,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   500,000 - 1,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
NHÂN VIÊN KẾ TOÁN TỔNG HỢP CÓ KINH NGHIỆM

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN TỔNG HỢP CÓ KINH NGHIỆM

 Công ty: 
 : Kế toán / Kiểm toán
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/09/2017
 : 15/09/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm