Việc làm Hà Nội (1167)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
CTV/ NHÂN VIÊN TƯ VẤN TÍN DỤNG

CTV/ NHÂN VIÊN TƯ VẤN TÍN DỤNG

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/02/2017
 : 15/02/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển 2 nữ Telesales

Tuyển 2 nữ Telesales

 Công ty: 
 : Bất động sản
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/11/2016
 : 30/11/2016
 Lương 4,000,000 - 4,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 4,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân Viên Bán Hàng Lương Hấp Dẫn

Nhân Viên Bán Hàng Lương Hấp Dẫn

 Công ty: 
 : Dịch vụ khách hàng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
19/02/2017
 : 19/02/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản

Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản

 Công ty: 
 : Bất động sản
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/12/2016
 : 15/12/2016
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên Marketting

Nhân viên Marketting

 Công ty: 
 : Nông nghiệp
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/11/2016
 : 30/11/2016
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Trưởng phòng Sales - Marketing

Trưởng phòng Sales - Marketing

 Công ty: 
 : Nông nghiệp
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/11/2016
 : 30/11/2016
 Lương 10,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   10,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển Nhân viên Bảo Vệ

Tuyển Nhân viên Bảo Vệ

 Công ty: 
 : An Ninh / Bảo Vệ
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
01/12/2016
 : 01/12/2016
 Lương 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân Viên Chỉnh Ảnh Phototoshop

Nhân Viên Chỉnh Ảnh Phototoshop

 Công ty: 
 : Mỹ thuật / Nghệ thuật / Thiết kế
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/12/2016
 : 15/12/2016
 Lương 4,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Kỹ sư phụ trách Cơ điện

Kỹ sư phụ trách Cơ điện

 Công ty: 
 : Điện / Điện tử / Điện lạnh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
21/02/2017
 : 21/02/2017
 Lương 18,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   18,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
TUYỂN NHÂN VIÊN MARKETING - BRANDING

TUYỂN NHÂN VIÊN MARKETING - BRANDING

 Công ty: 
 : Giáo dục / Đào tạo
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/12/2016
 : 15/12/2016
 Lương 4,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất