Việc làm Hà Nội (1780)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
LĐPT làm lốp xe oto con thu nhập cao, không yêu cầu kinh nghiệm làm việc

LĐPT làm lốp xe oto con thu nhập cao, không yêu cầu kinh nghiệm làm việc

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/08/2017
 : 31/08/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 100,000 VNĐ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  100,000 VNĐ
Nhân viên bán hàng tạp hóa thu nhập cao, yêu cầu có kinh nghiệm làm việc

Nhân viên bán hàng tạp hóa thu nhập cao, yêu cầu có kinh nghiệm làm việc

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/07/2017
 : 31/07/2017
 Lương 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Thợ hàn chuyên inox thu nhập cao, yêu cầu có kinh nghiệm, làm việc tại HÀ NỘI

Thợ hàn chuyên inox thu nhập cao, yêu cầu có kinh nghiệm, làm việc tại HÀ NỘI

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/07/2017
 : 31/07/2017
 Lương 6,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   6,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển Thợ nhôm kính thu nhập 6-12 triệu, làm việc tại Hà Nội

Tuyển Thợ nhôm kính thu nhập 6-12 triệu, làm việc tại Hà Nội

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/08/2017
 : 31/08/2017
 Lương 6,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   6,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển thợ cơ khí thu nhập cao 6-15 triệu/tháng, yêu cầu có kinh nghiệm làm việc

Tuyển thợ cơ khí thu nhập cao 6-15 triệu/tháng, yêu cầu có kinh nghiệm làm việc

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/08/2017
 : 31/08/2017
 Lương 6,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   6,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển kỹ sư phần mềm thu nhập 10-15 triệu/ tháng, yêu cầu có kinh nghiệm làm việc

Tuyển kỹ sư phần mềm thu nhập 10-15 triệu/ tháng, yêu cầu có kinh nghiệm làm việc

 Công ty: 
 : Cơ khí / Ô tô / Tự động hóa
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/08/2017
 : 30/08/2017
 Lương 10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
TUYỂN LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG SẢN XUẤT BÁNH PHỞ THU NHẬP CAO, LÀM VIỆC TẠI HÀ NỘI

TUYỂN LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG SẢN XUẤT BÁNH PHỞ THU NHẬP CAO, LÀM VIỆC TẠI HÀ NỘI

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/08/2017
 : 31/08/2017
 Lương 6 - 8 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   6 - 8 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Graphic designer thu nhập cao 7-12 triệu/ tháng, yêu cầu có kinh nghiệm làm việc

Graphic designer thu nhập cao 7-12 triệu/ tháng, yêu cầu có kinh nghiệm làm việc

 Công ty: 
 : Mỹ thuật / Nghệ thuật / Thiết kế
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/08/2017
 : 15/08/2017
 Lương 7,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên chốt đơn hàng thu nhập 4-6 triệu/tháng, không yêu cầu kinh nghiệm làm việc

Nhân viên chốt đơn hàng thu nhập 4-6 triệu/tháng, không yêu cầu kinh nghiệm làm việc

 Công ty: 
 : Tư vấn
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
10/08/2017
 : 10/08/2017
 Lương 4,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm