Việc làm Hà Nội (2667)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Nhân viên shipper thu nhập 5-7tr/ tháng làm việc tại TPHCM - HÀ NỘI

Nhân viên shipper thu nhập 5-7tr/ tháng làm việc tại TPHCM - HÀ NỘI

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
13/03/2018
 : 13/03/2018
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên kinh doanh thu nhập 5-6tr/ tháng làm việc tại TPHCM - Hà Nội

Nhân viên kinh doanh thu nhập 5-6tr/ tháng làm việc tại TPHCM - Hà Nội

 Công ty: 
 : Dịch vụ khách hàng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
03/04/2018
 : 03/04/2018
 Lương 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên quản lý thiết bị biết tiếng Nhật thu nhập cao 14-15tr/ tháng làm việc tại Hà Nội

Nhân viên quản lý thiết bị biết tiếng Nhật thu nhập cao 14-15tr/ tháng làm việc tại Hà Nội

 Công ty: 
 : Hành chính / Thư ký
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
13/03/2018
 : 13/03/2018
 Lương 14,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   14,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
[HCM] Trợ lý cho Quản lý bộ phận Sales ($350-$500) làm việc tại TPHCM - HÀ NỘI

[HCM] Trợ lý cho Quản lý bộ phận Sales ($350-$500) làm việc tại TPHCM - HÀ NỘI

 Công ty: 
 : Dịch vụ khách hàng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
06/03/2018
 : 06/03/2018
 Lương 350 - 500 USD
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   350 - 500 USD
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
[ Up to $700 ] Trợ Lý Tổng Vụ - Tiếng Nhật N2 thu nhập cao 400-700 USD tháng

[ Up to $700 ] Trợ Lý Tổng Vụ - Tiếng Nhật N2 thu nhập cao 400-700 USD tháng

 Công ty: 
 : Hành chính / Thư ký
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
07/03/2018
 : 07/03/2018
 Lương 400 - 700 USD
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   400 - 700 USD
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG THU NHẬP 7-10TR/ THÁNG TẠI HÀ NỘI

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG THU NHẬP 7-10TR/ THÁNG TẠI HÀ NỘI

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
06/03/2018
 : 06/03/2018
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Trợ giảng tiếng Anh thu nhập 3-7tr/ tháng làm việc tại Hà Nội

Trợ giảng tiếng Anh thu nhập 3-7tr/ tháng làm việc tại Hà Nội

 Công ty: 
 : Giáo dục / Đào tạo
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
13/03/2018
 : 13/03/2018
 Lương 3,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   3,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Hiệu trưởng trường mầm non quốc tế

Hiệu trưởng trường mầm non quốc tế

 Công ty: 
 : Giáo dục / Đào tạo
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/03/2018
 : 31/03/2018
 Lương 10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Trợ lý tiếng Nhật Bộ phận thành lập Doanh nghiệp

Trợ lý tiếng Nhật Bộ phận thành lập Doanh nghiệp

 Công ty: 
 : Dịch vụ khách hàng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
28/02/2018
 : 28/02/2018
 Lương 350 - 500 USD
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   350 - 500 USD
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên Mua bán và Sáp nhập thu nhập

Nhân viên Mua bán và Sáp nhập thu nhập

 Công ty: 
 : Dịch vụ khách hàng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
22/02/2018
 : 22/02/2018
 Lương 600 - 800 USD
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   600 - 800 USD
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm