Việc làm Hà Nội (1157)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
NHÂN VIÊN BỘ PHẬN SALES, MẢNG MARKETING

NHÂN VIÊN BỘ PHẬN SALES, MẢNG MARKETING

 Công ty: 
 : Quảng cáo / Đối ngoại / Truyền Thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
06/06/2017
 : 06/06/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 5,000,000 VNĐ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  5,000,000 VNĐ
Tuyển Trợ Lý Kinh Doanh Làm Việc Tại Hà Nội

Tuyển Trợ Lý Kinh Doanh Làm Việc Tại Hà Nội

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/06/2017
 : 30/06/2017
 Lương 10,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   10,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển Nhân viên Kinh Doanh Làm Việc Tại Nha Khoa DeTec Hà Nội

Tuyển Nhân viên Kinh Doanh Làm Việc Tại Nha Khoa DeTec Hà Nội

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/06/2017
 : 30/06/2017
 Lương 7,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng - Không Yêu Cầu Trình Độ

Tuyển Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng - Không Yêu Cầu Trình Độ

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/06/2017
 : 30/06/2017
 Lương 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
NHÂN VIÊN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ LIÊN QUAN ĐẾN MÁY TÍNH

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ LIÊN QUAN ĐẾN MÁY TÍNH

 Công ty: 
 : Điện / Điện tử / Điện lạnh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/05/2017
 : 31/05/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
NHÂN VIÊN KINH DOANH ĐIỆN TỬ - KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM

NHÂN VIÊN KINH DOANH ĐIỆN TỬ - KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/05/2017
 : 31/05/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
TUYỂN THỰC TẬP DESIGNER - KHÔNG YÊU CẦU TRÌNH ĐỘ

TUYỂN THỰC TẬP DESIGNER - KHÔNG YÊU CẦU TRÌNH ĐỘ

 Công ty: 
 : Mỹ thuật / Nghệ thuật / Thiết kế
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
01/08/2017
 : 01/08/2017
 Lương 3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển Nhân Viên Massage Body Thu Nhập Ổn Định

Tuyển Nhân Viên Massage Body Thu Nhập Ổn Định

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/07/2017
 : 31/07/2017
 Lương 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Trưởng Phòng Kinh Doanh Thiết Bị - Yêu Cầu Có Kinh Nghiệm

Trưởng Phòng Kinh Doanh Thiết Bị - Yêu Cầu Có Kinh Nghiệm

 Công ty: 
 : Điện / Điện tử / Điện lạnh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/05/2017
 : 31/05/2017
 Lương 6,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   6,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Trưởng Phòng Kinh Doanh Dự Án ( Có Kinh Nghiệm)

Trưởng Phòng Kinh Doanh Dự Án ( Có Kinh Nghiệm)

 Công ty: 
 : Điện / Điện tử / Điện lạnh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/05/2017
 : 31/05/2017
 Lương 6,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   6,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất