Việc làm Đà Nẵng (378)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH LƯƠNG CỨNG 9 TRIỆU

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH LƯƠNG CỨNG 9 TRIỆU

 Công ty: 
 : Bảo hiểm
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/06/2017
 : 30/06/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Cần Gấp 15 Công Nhân Vận Chuyển Hàng Hóa

Cần Gấp 15 Công Nhân Vận Chuyển Hàng Hóa

 Công ty: 
 : Nội ngoại thất
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
07/07/2017
 : 07/07/2017
 Lương 4,200,000 - 4,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,200,000 - 4,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
NHÂN VIÊN LÁI XE - Có Kinh Nghiệm Làm Việc

NHÂN VIÊN LÁI XE - Có Kinh Nghiệm Làm Việc

 Công ty: 
 : Vận chuyển / Giao nhận / Kho
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/07/2017
 : 15/07/2017
 Lương 5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 200,000 VNĐ
 Lương   5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  200,000 VNĐ
NHÂN VIÊN THỦ KHO CÓ KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

NHÂN VIÊN THỦ KHO CÓ KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

 Công ty: 
 : Vận chuyển / Giao nhận / Kho
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/07/2017
 : 15/07/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 200,000 VNĐ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  200,000 VNĐ
Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm Làm Việc

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm Làm Việc

 Công ty: 
 : Nhà hàng / Khách sạn
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/06/2017
 : 30/06/2017
 Lương 3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Giám Sát Bán Hàng Khu Vực Miền Trung -  Không Yêu Cầu Kinh Ngiệm

Giám Sát Bán Hàng Khu Vực Miền Trung - Không Yêu Cầu Kinh Ngiệm

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/06/2017
 : 30/06/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
GIÁM ĐỐC BÁN HÀNG KHU VỰC MIỀN TRUNG

GIÁM ĐỐC BÁN HÀNG KHU VỰC MIỀN TRUNG

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/06/2017
 : 30/06/2017
 Lương 30,000,000 - 50,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   30,000,000 - 50,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
GIÁM SÁT BÁN HÀNG KHU VỰC MIỀN TRUNG TÂY NGUYÊN

GIÁM SÁT BÁN HÀNG KHU VỰC MIỀN TRUNG TÂY NGUYÊN

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/06/2017
 : 30/06/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân Viên Bảo Trì - Sửa Chữa ( Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm)

Nhân Viên Bảo Trì - Sửa Chữa ( Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm)

 Công ty: 
 : Giải trí
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/06/2017
 : 30/06/2017
 Lương 4,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
GIÁM SÁT BÁN HÀNG - Ưu Tiên Có Kinh Nghiệm Làm Việc

GIÁM SÁT BÁN HÀNG - Ưu Tiên Có Kinh Nghiệm Làm Việc

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/07/2017
 : 30/07/2017
 Lương 7,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương   7,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  500,000 VNĐ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất