Việc làm Đà Nẵng (271)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Nhân Viên Kỹ Thuật Cầu Đường (Trình Độ Trung Cấp)

Nhân Viên Kỹ Thuật Cầu Đường (Trình Độ Trung Cấp)

 Công ty: 
 : Xây dựng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
27/05/2017
 : 27/05/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Kỹ Sư Xây Dựng Dân Dụng - Giám Sát Thi Công Công Trình,...

Kỹ Sư Xây Dựng Dân Dụng - Giám Sát Thi Công Công Trình,...

 Công ty: 
 : Xây dựng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
27/05/2017
 : 27/05/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân Viên Kinh Doanh, Điều Hành Tour  Du Lịch.

Nhân Viên Kinh Doanh, Điều Hành Tour Du Lịch.

 Công ty: 
 : Du lịch
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
27/05/2017
 : 27/05/2017
 Lương 6,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   6,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân Viên Kỹ Thuật Trắc Địa - An Toàn (Trình Độ Trung Cấp Trờ Lên)

Nhân Viên Kỹ Thuật Trắc Địa - An Toàn (Trình Độ Trung Cấp Trờ Lên)

 Công ty: 
 : Trắc địa / Địa Chất
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
27/05/2017
 : 27/05/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
NHÂN VIÊN PHỤ BẾP - KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM

NHÂN VIÊN PHỤ BẾP - KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
27/05/2017
 : 27/05/2017
 Lương 3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân Viên Bán Hàng Và Phụ Kho  - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

Nhân Viên Bán Hàng Và Phụ Kho - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/05/2017
 : 31/05/2017
 Lương 4,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm Làm Việc

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm Làm Việc

 Công ty: 
 : Dịch vụ khách hàng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/05/2017
 : 31/05/2017
 Lương 3,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   3,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân Viên Thợ Mộc - Thi Công Đồ Gỗ Nội Thất

Nhân Viên Thợ Mộc - Thi Công Đồ Gỗ Nội Thất

 Công ty: 
 : Đồ gỗ
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
27/05/2017
 : 27/05/2017
 Lương 8,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   8,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân Viên Cây Xanh (Chăm Sóc, Giữ Cây Xanh Tươi Tốt)

Nhân Viên Cây Xanh (Chăm Sóc, Giữ Cây Xanh Tươi Tốt)

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
27/05/2017
 : 27/05/2017
 Lương 4,500,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,500,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân Viên Thu Thập Thông Tin, Biên Tập

Nhân Viên Thu Thập Thông Tin, Biên Tập

 Công ty: 
 : Truyền hình / Báo chí / Biên tập
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/12/2017
 : 31/12/2017
 Lương 7,000,000 - 30,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 30,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất