Việc làm Đà Nẵng (516)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Trưởng phòng bán hàng thu nhập 10-20 triệu/tháng làm việc tại ĐÀ NẴNG

Trưởng phòng bán hàng thu nhập 10-20 triệu/tháng làm việc tại ĐÀ NẴNG

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/08/2017
 : 31/08/2017
 Lương 10,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 200,000 VNĐ
 Lương   10,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  200,000 VNĐ
TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG - NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG THU NHẬP 5-6 TRIỆU/ THÁNG

TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG - NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG THU NHẬP 5-6 TRIỆU/ THÁNG

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 200,000 VNĐ
 Lương   5,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  200,000 VNĐ
TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG  THU NHẬP 5-6 TRIỆU/ THÁNG LÀM VIỆC TẠI ĐÀ NẴNG

TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THU NHẬP 5-6 TRIỆU/ THÁNG LÀM VIỆC TẠI ĐÀ NẴNG

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 200,000 VNĐ
 Lương   5,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  200,000 VNĐ
 Cần gấp 7 bạn bán hàng yến nhập thu nhập cao 4,5- 6 triệu/ tháng

Cần gấp 7 bạn bán hàng yến nhập thu nhập cao 4,5- 6 triệu/ tháng

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 4,500,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 200,000 VNĐ
 Lương   4,500,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  200,000 VNĐ
Cần gấp 7 bạn bán hàng yến nhập khẩu thu nhập 4,5- 6 triệu/ tháng, làm việc tại ĐÀ NẴNG

Cần gấp 7 bạn bán hàng yến nhập khẩu thu nhập 4,5- 6 triệu/ tháng, làm việc tại ĐÀ NẴNG

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 4,500,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 200,000 VNĐ
 Lương   4,500,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  200,000 VNĐ
 Nhân Viên Bán Trung Thu thu nhập 4,5- 6 triệu/ tháng, làm việc tại ĐÀ NẴNG

Nhân Viên Bán Trung Thu thu nhập 4,5- 6 triệu/ tháng, làm việc tại ĐÀ NẴNG

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 4,500,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 200,000 VNĐ
 Lương   4,500,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  200,000 VNĐ
TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG 4,5- 6 TRIỆU/ THÁNG LÀM VIỆC TẠI ĐÀ NẴNG

TUYỂN NHÂN VIÊN BÁN HÀNG 4,5- 6 TRIỆU/ THÁNG LÀM VIỆC TẠI ĐÀ NẴNG

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 4,500,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương   4,500,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  300,000 VNĐ
{GẤP GẤP }TUYỂN NV BÁN YẾN SÀO TẠI CÔNG TY THU NHẬP 4,5-6 TRIỆU

{GẤP GẤP }TUYỂN NV BÁN YẾN SÀO TẠI CÔNG TY THU NHẬP 4,5-6 TRIỆU

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 4,500,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 200,000 VNĐ
 Lương   4,500,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  200,000 VNĐ
TUYỂN NHÂN VIÊN BÁNTRUNG THU - NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG THU NHẬP 4,5-6 TRIỆU/ THÁNG

TUYỂN NHÂN VIÊN BÁNTRUNG THU - NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG THU NHẬP 4,5-6 TRIỆU/ THÁNG

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 4,500,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 200,000 VNĐ
 Lương   4,500,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  200,000 VNĐ
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG BỘT LÀM ĐẸP DỊP TRUNG THU LƯƠNG CAO, LÀM VIỆC TẠI ĐẦ NẴNG

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG BỘT LÀM ĐẸP DỊP TRUNG THU LƯƠNG CAO, LÀM VIỆC TẠI ĐẦ NẴNG

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 4,500,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 200,000 VNĐ
 Lương   4,500,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  200,000 VNĐ

 Tìm kiếm