Việc làm Bình Dương (304)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Tuyển Nhân Viên Đăng Tin Quảng Cáo Tại Nhiều Khu Vực

Tuyển Nhân Viên Đăng Tin Quảng Cáo Tại Nhiều Khu Vực

 Công ty: 
 : Hành chính / Thư ký
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
22/12/2017
 : 22/12/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển gấp 10 nhân viên làm thêm tại nhà lương cao 6 triệu

Tuyển gấp 10 nhân viên làm thêm tại nhà lương cao 6 triệu

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
14/12/2017
 : 14/12/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân Viên Đăng Tin Quảng Cáo lương từ 5-7 triệu, thời gian làm việc tự do trong ngày

Nhân Viên Đăng Tin Quảng Cáo lương từ 5-7 triệu, thời gian làm việc tự do trong ngày

 Công ty: 
 : Tiếp thị online
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
06/08/2017
 : 06/08/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Thư Ký - Trợ Lý lương cao từ 7-10 triệu, ưu tiên có kinh nghiệm 1-2 năm

Thư Ký - Trợ Lý lương cao từ 7-10 triệu, ưu tiên có kinh nghiệm 1-2 năm

 Công ty: 
 : Hành chính / Thư ký
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/07/2017
 : 31/07/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Quản Lý Nhân Sự, Lương cao từ 10-12 triệu, ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm 1-2 năm

Quản Lý Nhân Sự, Lương cao từ 10-12 triệu, ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm 1-2 năm

 Công ty: 
 : Nhân sự
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
20/07/2017
 : 20/07/2017
 Lương 10,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương   10,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  300,000 VNĐ
Nhân Viên Văn Phòng không cần kinh nghiệm làm việc lương từ 5-7 triệu

Nhân Viên Văn Phòng không cần kinh nghiệm làm việc lương từ 5-7 triệu

 Công ty: 
 : Hành chính / Thư ký
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
20/07/2017
 : 20/07/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân Viên Quảng Cáo Online

Nhân Viên Quảng Cáo Online

 Công ty: 
 : Tiếp thị / Marketing
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
07/12/2017
 : 07/12/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân Viên Share Tin Sản Phẩm

Nhân Viên Share Tin Sản Phẩm

 Công ty: 
 : Tiếp thị / Marketing
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
28/07/2017
 : 28/07/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 200,000 VNĐ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  200,000 VNĐ

 Tìm kiếm