Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Kết quả tìm việc làm: Quản Lý / Giám đốc

Kết quả tìm kiếm  Xóa điều kiện tìm     Bộ lọc

Tìm việc làm: ViecOi có 725 tin tuyển dụng việc làm vị trí Quản Lý / Giám đốc

Kết quả tìm việc làm vị trí Quản Lý / Giám đốc 

Nơi làm việc:  Cần Thơ
 Lương:  30-40 triệu VNĐ
Hạn nộp: 10/12/2021
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
11
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 1 điểm

Tổng điểm: 11 điểm

Xem cách tính điểm

Giám đốc sản xuất

Nơi làm việc:  Hà Nam
 Lương:  8-10 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Hà Nam
 Lương:  8-10 triệu VNĐ
Hạn nộp: 08/12/2021
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
10
 • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm
Nơi làm việc:  Đồng Nai
 Lương:  7-13 triệu VNĐ
Hạn nộp: 08/12/2021
 Tiền thưởng: 2 triệu VNĐ
28
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 18 điểm

Tổng điểm: 28 điểm

Xem cách tính điểm
Nơi làm việc:  Bình Dương
 Lương:  12-20 triệu VNĐ
Hạn nộp: 30/12/2021
 Tiền thưởng: 5 triệu VNĐ
10
 • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm
Nơi làm việc:  Nghệ An
 Lương:  10-15 triệu VNĐ
Hạn nộp: 28/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
29
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 19 điểm

Tổng điểm: 29 điểm

Xem cách tính điểm

QUẢN LÝ TẬP SỰ

Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  5-7 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  5-7 triệu VNĐ
Hạn nộp: 01/11/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
10
 • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  30-40 triệu VNĐ
Hạn nộp: 30/11/2021
 Tiền thưởng: 3.5 triệu VNĐ
11
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 1 điểm

Tổng điểm: 11 điểm

Xem cách tính điểm
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  10-12 triệu VNĐ
Hạn nộp: 01/11/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
10
 • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  30-40 triệu VNĐ
Hạn nộp: 30/11/2021
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
16
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 6 điểm

Tổng điểm: 16 điểm

Xem cách tính điểm

TRƯỞNG BỘ PHẬN KHO VẬN

Nơi làm việc:  Hà Nam
 Lương:  12-16 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Hà Nam
 Lương:  12-16 triệu VNĐ
Hạn nộp: 10/12/2021
 Tiền thưởng: 3.5 triệu VNĐ
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 7 điểm

Tổng điểm: 17 điểm

Xem cách tính điểm