Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Tìm việc làm: Quản Lý / Giám đốc tại TPHCM 01/2022
Việc tại nhà:

Tìm việc làm: ViecOi có 195 tin tuyển dụng việc làm vị trí Quản Lý / Giám đốc tại TPHCM

Tìm việc làm 01/2022 tại TPHCM  vị trí Quản Lý / Giám đốc 

[Quận 1/HCM] Quản lý văn phòng tiếng Nhật N2-N1_Upto 20M Gross

Công ty: Viec Oi
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  18-20 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  18-20 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
75
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Hiển thị top: 40 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 25 điểm

Tổng điểm: 75 điểm

Xem cách tính điểm
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  40-60 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
50
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Hiển thị top: 40 điểm

Tổng điểm: 50 điểm

Xem cách tính điểm

TRƯỞNG PHÒNG NHÂN SỰ

Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  10-15 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  10-15 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
21
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 11 điểm

Tổng điểm: 21 điểm

Xem cách tính điểm

QUẢN LÝ KINH DOANH

Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  11-15 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  11-15 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
15
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 5 điểm

Tổng điểm: 15 điểm

Xem cách tính điểm
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  40-55 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
56
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Hiển thị top: 40 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 6 điểm

Tổng điểm: 56 điểm

Xem cách tính điểm

TUYỂN NHÂN VIÊN QUẢN LÝ KHO

Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  8-15 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  8-15 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
73
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 63 điểm

Tổng điểm: 73 điểm

Xem cách tính điểm

Quản lý thiết kế

Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  20-25 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  20-25 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/02/2022
 Tiền thưởng: 300 ngàn VNĐ
26
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 16 điểm

Tổng điểm: 26 điểm

Xem cách tính điểm
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  20-25 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/02/2022
 Tiền thưởng: 2 triệu VNĐ
47
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 37 điểm

Tổng điểm: 47 điểm

Xem cách tính điểm

日本人マネージャー募集中

Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  50-60 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  50-60 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 77 điểm

Tổng điểm: 87 điểm

Xem cách tính điểm

Trợ lý giám đốc

Công ty: Alpha Moon Capital
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  8-20 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  8-20 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
15
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 5 điểm

Tổng điểm: 15 điểm

Xem cách tính điểm