Việc làm (10755)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Nhân viên văn phòng hỗ trợ tư vấn thu nhập 3-5tr/ tháng làm việc tại Đà Nẵng

Nhân viên văn phòng hỗ trợ tư vấn thu nhập 3-5tr/ tháng làm việc tại Đà Nẵng

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
13/03/2018
 : 13/03/2018
 Lương 3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên shipper thu nhập 5-7tr/ tháng làm việc tại TPHCM - HÀ NỘI

Nhân viên shipper thu nhập 5-7tr/ tháng làm việc tại TPHCM - HÀ NỘI

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
13/03/2018
 : 13/03/2018
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên kinh doanh thu nhập 5-6tr/ tháng làm việc tại TPHCM - Hà Nội

Nhân viên kinh doanh thu nhập 5-6tr/ tháng làm việc tại TPHCM - Hà Nội

 Công ty: 
 : Dịch vụ khách hàng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
03/04/2018
 : 03/04/2018
 Lương 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên bán hàng sau tết thu nhập 3-5tr/ tháng làm việc tại Đà Nẵng - Bình Định

Nhân viên bán hàng sau tết thu nhập 3-5tr/ tháng làm việc tại Đà Nẵng - Bình Định

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
20/03/2018
 : 20/03/2018
 Lương 3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 100,000 VNĐ
 Lương   3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  100,000 VNĐ
Nhân viên Content Marketing thu nhập 7-10tr/ tháng làm viêc tại TPHCM

Nhân viên Content Marketing thu nhập 7-10tr/ tháng làm viêc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Quảng cáo / Đối ngoại / Truyền Thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
13/03/2018
 : 13/03/2018
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên kinh doanh vải, sợi nhập khẩu thu nhập 5-6tr/ tháng làm việc tại TPHCM

Nhân viên kinh doanh vải, sợi nhập khẩu thu nhập 5-6tr/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
13/03/2018
 : 13/03/2018
 Lương 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân Viên Tư Vấn Thẻ Tín Dụng Ngân Hàng Quốc Tế - Quận Tân Bình

Nhân Viên Tư Vấn Thẻ Tín Dụng Ngân Hàng Quốc Tế - Quận Tân Bình

 Công ty: 
 : Ngân hàng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
13/03/2018
 : 13/03/2018
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển gấp 12nhân viên lương 5-9tr/tháng được ký hợp đồng gắn kết lâu dài với công ty

Tuyển gấp 12nhân viên lương 5-9tr/tháng được ký hợp đồng gắn kết lâu dài với công ty

 Công ty: 
 : Nhân sự
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
13/03/2018
 : 13/03/2018
 Lương 7,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương   7,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  300,000 VNĐ
Nhân viên quản lý thiết bị biết tiếng Nhật thu nhập cao 14-15tr/ tháng làm việc tại Hà Nội

Nhân viên quản lý thiết bị biết tiếng Nhật thu nhập cao 14-15tr/ tháng làm việc tại Hà Nội

 Công ty: 
 : Hành chính / Thư ký
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
13/03/2018
 : 13/03/2018
 Lương 14,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   14,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Kỹ Sư Điện thu nhập 7-12tr/ tháng làm việc tại Bình Định - Bình Thuận - Gia Lai

Kỹ Sư Điện thu nhập 7-12tr/ tháng làm việc tại Bình Định - Bình Thuận - Gia Lai

 Công ty: 
 : Điện / Điện tử / Điện lạnh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
05/03/2018
 : 05/03/2018
 Lương 7,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm