Tìm việc làm theo từ khóa : Tư Vấn Chăm Sóc Khách Hàng (13)

Hiện tại Viecoi có 13 tin tuyển dụng việc làm được đăng theo từ khóa Tư Vấn Chăm Sóc Khách Hàng

 Việc làm theo từ khóa Tư Vấn Chăm Sóc Khách Hàng (13)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
TRỢ LÝ KINH DOANH PHẦN MỀM

TRỢ LÝ KINH DOANH PHẦN MỀM

 Công ty: 
 : Bán Hàng / Tiếp Thị
 Nơi làm: 
Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh
 : Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh
 Hạn nộp: 
31/01/2017
 : 31/01/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương
7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
300,000 VNĐ
Nhân Viên Kinh Doanh

Nhân Viên Kinh Doanh

 Công ty: 
 : Bán Hàng / Tiếp Thị
 Nơi làm: 
Tp. Hồ Chí Minh
 : Tp. Hồ Chí Minh
 Hạn nộp: 
01/06/2017
 : 01/06/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN TÀI CHÍNH KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN TÀI CHÍNH KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

 Công ty: 
 : Kế toán / Tài chính
 Nơi làm: 
Tp. Hồ Chí Minh
 : Tp. Hồ Chí Minh
 Hạn nộp: 
12/01/0017
 : 12/01/0017
 Lương 5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Cán bộ tuyển dụng

Cán bộ tuyển dụng

 Công ty: 
 : Dịch vụ
 Nơi làm: 
Hà Nội
 : Hà Nội
 Hạn nộp: 
30/12/2016
 : 30/12/2016
 Lương 15,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
15,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH VÀ MARKETING

TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH VÀ MARKETING

 Công ty: 
 : Bán Hàng / Tiếp Thị
 Nơi làm: 
Hà Nội
 : Hà Nội
 Hạn nộp: 
31/12/2016
 : 31/12/2016
 Lương 9,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương
9,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
500,000 VNĐ
Nhân Viên Văn Phòng - Chăm sóc Khách Hàng

Nhân Viên Văn Phòng - Chăm sóc Khách Hàng

 Công ty: 
 : Dịch vụ
 Nơi làm: 
Tp. Hồ Chí Minh
 : Tp. Hồ Chí Minh
 Hạn nộp: 
05/12/2016
 : 05/12/2016
 Lương 4,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 100,000 VNĐ
 Lương
4,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
100,000 VNĐ
Nhân viên Chăm sóc Khách Hàng - Dịch vụ Cưới

Nhân viên Chăm sóc Khách Hàng - Dịch vụ Cưới

 Công ty: 
 : Dịch vụ
 Nơi làm: 
Tp. Hồ Chí Minh
 : Tp. Hồ Chí Minh
 Hạn nộp: 
31/12/2016
 : 31/12/2016
 Lương 4,500,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
4,500,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Nhân viên Tư vấn - Chăm sóc khách hàng

Nhân viên Tư vấn - Chăm sóc khách hàng

 Công ty: 
 : Bán Hàng / Tiếp Thị
 Nơi làm: 
Bình Dương
 : Bình Dương
 Hạn nộp: 
20/11/2016
 : 20/11/2016
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Nhân viên Tư vấn - Chăm sóc khách hàng

Nhân viên Tư vấn - Chăm sóc khách hàng

 Công ty: 
 : Dịch vụ
 Nơi làm: 
Bình Dương
 : Bình Dương
 Hạn nộp: 
20/11/2016
 : 20/11/2016
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương
5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
300,000 VNĐ
TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ TƯ VẤN CSKH FULLTIME

TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ TƯ VẤN CSKH FULLTIME

 Công ty: 
 : Dịch vụ
 Nơi làm: 
Hà Nội
 : Hà Nội
 Hạn nộp: 
20/11/2016
 : 20/11/2016
 Lương 4,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 100,000 VNĐ
 Lương
4,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
100,000 VNĐ

 Tìm kiếm


Việc làm mới nhất