Việc làm Tư Vấn Chăm Sóc Khách Hàng (134)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
TUYỂN NHÂN VIÊN TƯ VẤN TẠI CHỖ THU NHẬP 5-7 TRIỆU/ THÁNG

TUYỂN NHÂN VIÊN TƯ VẤN TẠI CHỖ THU NHẬP 5-7 TRIỆU/ THÁNG

 Công ty: 
 : Tư vấn
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Chuyên Viên Tư Vấn Khách Hàng thu nhập 7-10 triệu/ tháng làm việc tại ĐÀ NẴNG

Chuyên Viên Tư Vấn Khách Hàng thu nhập 7-10 triệu/ tháng làm việc tại ĐÀ NẴNG

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên kinh doanh website thu nhập cao 10-15 triệu/ tháng, làm việc tại TPHCM

Nhân viên kinh doanh website thu nhập cao 10-15 triệu/ tháng, làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/08/2017
 : 31/08/2017
 Lương 10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 3,000,000 VNĐ
 Lương   10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  3,000,000 VNĐ
Chuyên Viên Tư Vấn Khách Hàng thu nhập 7-10 triệu/ tháng làm việc tại ĐÀ NẴNG

Chuyên Viên Tư Vấn Khách Hàng thu nhập 7-10 triệu/ tháng làm việc tại ĐÀ NẴNG

 Công ty: 
 : Tư vấn
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/08/2017
 : 31/08/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Bán hàng tại chỗ thu nhập 4,5_6,5 triệu/ tháng làm việc  tại đà nẵng

Bán hàng tại chỗ thu nhập 4,5_6,5 triệu/ tháng làm việc tại đà nẵng

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/08/2017
 : 31/08/2017
 Lương 4,500,000 - 6,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng 200,000 VNĐ
 Lương   4,500,000 - 6,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng  200,000 VNĐ
Tuyển nhân viên tư vấn trên điện thoại thu nhập 7-10 triệu/ tháng, không yêu cầu kinh nghiệm làm việc

Tuyển nhân viên tư vấn trên điện thoại thu nhập 7-10 triệu/ tháng, không yêu cầu kinh nghiệm làm việc

 Công ty: 
 : Tư vấn
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/08/2017
 : 31/08/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
VỊ TRÍ TƯ VẤN, CSKH THU NHẬP CAO 4-6 TRIỆU/ THÁNG LÀM VIỆC TẠI ĐÀ NẴNG

VỊ TRÍ TƯ VẤN, CSKH THU NHẬP CAO 4-6 TRIỆU/ THÁNG LÀM VIỆC TẠI ĐÀ NẴNG

 Công ty: 
 : Hành chính / Thư ký
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/08/2017
 : 31/08/2017
 Lương 4,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
NV TƯ VẤN, CSKH THU NHẬP CAO 4-6 TRIỆU/ THÁNG LÀM VIỆC  TẠI ĐÀ NẴNG

NV TƯ VẤN, CSKH THU NHẬP CAO 4-6 TRIỆU/ THÁNG LÀM VIỆC TẠI ĐÀ NẴNG

 Công ty: 
 : Hành chính / Thư ký
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/08/2017
 : 31/08/2017
 Lương 4,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
NHÂN VIÊN KINH DOANH THU NHẬP CAO, KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM LÀM  VIỆC

NHÂN VIÊN KINH DOANH THU NHẬP CAO, KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/08/2017
 : 31/08/2017
 Lương 5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
NHÂN VIÊN KINH DOANH LƯƠNG CƠ BẢN 6 TRIỆU / THÁNG LÀM VIỆC TẠI TPHCM

NHÂN VIÊN KINH DOANH LƯƠNG CƠ BẢN 6 TRIỆU / THÁNG LÀM VIỆC TẠI TPHCM

 Công ty: 
 : Bất động sản
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/08/2017
 : 31/08/2017
 Lương 6,000,000 - 50,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   6,000,000 - 50,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm