Việc làm Tư Vấn Chăm Sóc Khách Hàng (50)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Tuyển Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng - Không Yêu Cầu Trình Độ

Tuyển Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng - Không Yêu Cầu Trình Độ

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/06/2017
 : 30/06/2017
 Lương 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm Làm Việc

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm Làm Việc

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/05/2017
 : 15/05/2017
 Lương 4,000,000 - 15,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng 200,000 VNĐ
 Lương   4,000,000 - 15,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng  200,000 VNĐ
Nhân Viên Bán Hàng Tại Cửa Hàng - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

Nhân Viên Bán Hàng Tại Cửa Hàng - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/06/2017
 : 30/06/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân Viên Tư Vấn Website - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

Nhân Viên Tư Vấn Website - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/05/2017
 : 31/05/2017
 Lương 4,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 1,000,000 VNĐ
 Lương   4,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  1,000,000 VNĐ
NHÂN VIÊN TƯ VẤN & CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

NHÂN VIÊN TƯ VẤN & CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

 Công ty: 
 : Tư vấn
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
24/05/2017
 : 24/05/2017
 Lương 4,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương   4,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  300,000 VNĐ
Nhân Viên Tư Vấn Khách Hàng - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

Nhân Viên Tư Vấn Khách Hàng - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

 Công ty: 
 : Ngành Khác
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/05/2017
 : 31/05/2017
 Lương 4,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng Điện Tử - Không Yêu Cầu Trình Độ

Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng Điện Tử - Không Yêu Cầu Trình Độ

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/05/2017
 : 31/05/2017
 Lương 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
NHÂN VIÊN TƯ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN - Lương Cao Hấp Dẫn Lên Đến 20.000.000 VNĐ

NHÂN VIÊN TƯ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN - Lương Cao Hấp Dẫn Lên Đến 20.000.000 VNĐ

 Công ty: 
 : Bất động sản
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/05/2017
 : 31/05/2017
 Lương 15,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương   15,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  300,000 VNĐ
Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm Làm Việc

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm Làm Việc

 Công ty: 
 : Dịch vụ khách hàng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/05/2017
 : 31/05/2017
 Lương 3,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   3,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên CSKH Tại Nhà Hàng

Nhân viên CSKH Tại Nhà Hàng

 Công ty: 
 : Dịch vụ khách hàng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/05/2017
 : 31/05/2017
 Lương 6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất