Việc làm Tư Vấn Chăm Sóc Khách Hàng (203)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Tại Đà Nẵng thu nhập 4-7tr/ tháng

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Tại Đà Nẵng thu nhập 4-7tr/ tháng

 Công ty: 
 : Hành chính / Thư ký
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
07/02/2018
 : 07/02/2018
 Lương 4,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân Viên Sự Kiện - Đào Tạo thu nhập 5-7tr/ tháng

Nhân Viên Sự Kiện - Đào Tạo thu nhập 5-7tr/ tháng

 Công ty: 
 : Dịch vụ khách hàng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
26/01/2018
 : 26/01/2018
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân Viên Trực Điện Thoại Part Time thu nhập 2-4tr/ tháng, không yêu cầu kinh nghiệm

Nhân Viên Trực Điện Thoại Part Time thu nhập 2-4tr/ tháng, không yêu cầu kinh nghiệm

 Công ty: 
 : Tư vấn
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/01/2018
 : 31/01/2018
 Lương 2,000,000 - 4,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   2,000,000 - 4,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh thu nhập 5-8tr/ tháng

Nhân Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh thu nhập 5-8tr/ tháng

 Công ty: 
 : Hành chính / Thư ký
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
18/01/2018
 : 18/01/2018
 Lương 5,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
nhân viên chăm sóc khách hàng sau bán thu nhập cao 6-8tr/ tháng

nhân viên chăm sóc khách hàng sau bán thu nhập cao 6-8tr/ tháng

 Công ty: 
 : Tư vấn
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
17/01/2018
 : 17/01/2018
 Lương 6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển 20 NVKD BĐS làm việc tại Thái Nguyên

Tuyển 20 NVKD BĐS làm việc tại Thái Nguyên

 Công ty: 
 : Bất động sản
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/01/2018
 : 31/01/2018
 Lương 3,000,000 - 30,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   3,000,000 - 30,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nữ nhân viên tư vấn khoá học tại trung tâm toán tư duy USA Mathnasium

Nữ nhân viên tư vấn khoá học tại trung tâm toán tư duy USA Mathnasium

 Công ty: 
 : Dịch vụ khách hàng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/01/2018
 : 15/01/2018
 Lương 6,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương   6,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  300,000 VNĐ
Tổng Đài Viên - Callcenter Trả Lương Theo Giờ thu nhập cao 7-10tr/ tháng

Tổng Đài Viên - Callcenter Trả Lương Theo Giờ thu nhập cao 7-10tr/ tháng

 Công ty: 
 : Dịch vụ khách hàng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
17/01/2018
 : 17/01/2018
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh

Nhân Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh

 Công ty: 
 : Hành chính / Thư ký
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/01/2018
 : 31/01/2018
 Lương 4,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Chuyên Viên Chăm Sóc Khách Hàng thu nhập 4-7tr/ tháng

Chuyên Viên Chăm Sóc Khách Hàng thu nhập 4-7tr/ tháng

 Công ty: 
 : Hành chính / Thư ký
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
17/01/2018
 : 17/01/2018
 Lương 4,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất