Việc làm Tiếng Nhật (404)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
QUẢN LÝ PHÒNG QC BIẾT TIẾNG ANH TẠI CÔNG TY NHẬT - BÌNH TÂN

QUẢN LÝ PHÒNG QC BIẾT TIẾNG ANH TẠI CÔNG TY NHẬT - BÌNH TÂN

 Công ty: 
 : Thực phẩm & Đồ uống
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
01/10/2017
 : 01/10/2017
 Lương 10,000,000 - 14,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương   10,000,000 - 14,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  500,000 VNĐ
NHÂN VIÊN THU MUA BIẾT TIẾNG ANH HOẶC TIẾNG NHẬT - BÌNH DƯƠNG

NHÂN VIÊN THU MUA BIẾT TIẾNG ANH HOẶC TIẾNG NHẬT - BÌNH DƯƠNG

 Công ty: 
 : Thu mua / Vật tư
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
01/10/2017
 : 01/10/2017
 Lương 8,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương   8,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  300,000 VNĐ
BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT - TẠI BÌNH DƯƠNG CÓ XE ĐƯA ĐÓN

BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT - TẠI BÌNH DƯƠNG CÓ XE ĐƯA ĐÓN

 Công ty: 
 : Biên phiên dịch
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
01/10/2017
 : 01/10/2017
 Lương 10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương   10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  500,000 VNĐ
CHUYÊN VIÊN KỸ THUẬT NGÀNH Ô TÔ BIẾT TIẾNG NHẬT - HOÀNG MAI, HÀ NỘI

CHUYÊN VIÊN KỸ THUẬT NGÀNH Ô TÔ BIẾT TIẾNG NHẬT - HOÀNG MAI, HÀ NỘI

 Công ty: 
 : Cơ khí / Ô tô / Tự động hóa
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
01/10/2017
 : 01/10/2017
 Lương 500 - 1,000 USD
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương   500 - 1,000 USD
 Tiền thưởng  500,000 VNĐ
NHÂN VIÊN SALE BIẾT TIẾNG NHẬT - QUẬN 1

NHÂN VIÊN SALE BIẾT TIẾNG NHẬT - QUẬN 1

 Công ty: 
 : Bán lẻ / Bán sỉ
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
01/10/2017
 : 01/10/2017
 Lương 9,000,000 - 11,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương   9,000,000 - 11,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  300,000 VNĐ
NHÂN VIÊN BẢO TRÌ BIẾT TIẾNG NHẬT - ĐÀ NẴNG

NHÂN VIÊN BẢO TRÌ BIẾT TIẾNG NHẬT - ĐÀ NẴNG

 Công ty: 
 : Bảo trì / Sửa chữa
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
01/10/2017
 : 01/10/2017
 Lương 10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương   10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  500,000 VNĐ
PHP BIẾT TIẾNG NHẬT - LÀM VIỆC TẠI NHẬT

PHP BIẾT TIẾNG NHẬT - LÀM VIỆC TẠI NHẬT

 Công ty: 
 : IT - Phần mềm / Lập Trình
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
01/10/2017
 : 01/10/2017
 Lương 2,000 - 3,000 USD
 Tiền thưởng 3,000,000 VNĐ
 Lương   2,000 - 3,000 USD
 Tiền thưởng  3,000,000 VNĐ
TRƯỞNG NHÓM DỰ ÁN BIẾT TIẾNG NHẬT - QUẬN 3

TRƯỞNG NHÓM DỰ ÁN BIẾT TIẾNG NHẬT - QUẬN 3

 Công ty: 
 : Ngành Khác
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
01/10/2017
 : 01/10/2017
 Lương 1,000 - 1,500 USD
 Tiền thưởng 2,000,000 VNĐ
 Lương   1,000 - 1,500 USD
 Tiền thưởng  2,000,000 VNĐ
TRỢ LÝ TIẾNG NHẬT Ở STUDIO NHẬT- QUẬN 2

TRỢ LÝ TIẾNG NHẬT Ở STUDIO NHẬT- QUẬN 2

 Công ty: 
 : Ngành Khác
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
01/10/2017
 : 01/10/2017
 Lương 500 - 650 USD
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương   500 - 650 USD
 Tiền thưởng  500,000 VNĐ
BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT - NGÀNH IT (NHÀ BÈ)

BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT - NGÀNH IT (NHÀ BÈ)

 Công ty: 
 : Biên phiên dịch
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
01/10/2017
 : 01/10/2017
 Lương 500 - 1,000 USD
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương   500 - 1,000 USD
 Tiền thưởng  500,000 VNĐ

 Tìm kiếm