Việc làm Tiếng Nhật (230)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Giáo viên dạy tiếng Nhật Partime

Giáo viên dạy tiếng Nhật Partime

 Công ty: 
 : Biên phiên dịch
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
05/05/2017
 : 05/05/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Giáo viên dạy tiếng Nhật tại Quận Long Biên

Giáo viên dạy tiếng Nhật tại Quận Long Biên

 Công ty: 
 : Biên phiên dịch
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/03/2017
 : 31/03/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
QUẢN LÝ NHÀ XƯỞNG BIẾT TIẾNG NHẬT TẠI BÌNH DƯƠNG

QUẢN LÝ NHÀ XƯỞNG BIẾT TIẾNG NHẬT TẠI BÌNH DƯƠNG

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/06/2017
 : 30/06/2017
 Lương 2,000 - 3,000 USD
 Tiền thưởng 5,000,000 VNĐ
 Lương   2,000 - 3,000 USD
 Tiền thưởng  5,000,000 VNĐ
BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT NGÀNH IT TẠI TÂN BÌNH

BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT NGÀNH IT TẠI TÂN BÌNH

 Công ty: 
 : Biên phiên dịch
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/06/2017
 : 30/06/2017
 Lương 500 - 700 USD
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương   500 - 700 USD
 Tiền thưởng  500,000 VNĐ
Senior Java Developer

Senior Java Developer

 Công ty: 
 : IT - Phần mềm / Lập Trình
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/06/2017
 : 30/06/2017
 Lương 700 - 1,000 USD
 Tiền thưởng 1,000,000 VNĐ
 Lương   700 - 1,000 USD
 Tiền thưởng  1,000,000 VNĐ
KẾ TOÁN TRƯỞNG BIẾT TIẾNG NHẬT TẠI QUẬN 1

KẾ TOÁN TRƯỞNG BIẾT TIẾNG NHẬT TẠI QUẬN 1

 Công ty: 
 : Kế toán / Kiểm toán
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/06/2017
 : 30/06/2017
 Lương 800 - 2,500 USD
 Tiền thưởng 5,000,000 VNĐ
 Lương   800 - 2,500 USD
 Tiền thưởng  5,000,000 VNĐ
BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT TẠI BÌNH THẠNH

BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT TẠI BÌNH THẠNH

 Công ty: 
 : Biên phiên dịch
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/06/2017
 : 30/06/2017
 Lương 9,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương   9,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  500,000 VNĐ
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG BIẾT TIẾNG NHẬT HOẶC TIẾNG ANH TẠI QUẬN 1

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG BIẾT TIẾNG NHẬT HOẶC TIẾNG ANH TẠI QUẬN 1

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/06/2017
 : 30/06/2017
 Lương 700 - 1,500 USD
 Tiền thưởng 2,000,000 VNĐ
 Lương   700 - 1,500 USD
 Tiền thưởng  2,000,000 VNĐ
THIẾT KẾ THIẾT BỊ KIỂM TRA TRỰC QUAN (235)

THIẾT KẾ THIẾT BỊ KIỂM TRA TRỰC QUAN (235)

 Công ty: 
 : Cơ khí / Ô tô / Tự động hóa
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/05/2017
 : 31/05/2017
 Lương 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 5,000,000 VNĐ
 Lương   15,000,000 - 30,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  5,000,000 VNĐ
TUYỂN KỸ SƯ THIẾT KẾ CHI TIẾT MÁY (241)

TUYỂN KỸ SƯ THIẾT KẾ CHI TIẾT MÁY (241)

 Công ty: 
 : Cơ khí / Ô tô / Tự động hóa
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/06/2017
 : 30/06/2017
 Lương 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 5,000,000 VNĐ
 Lương   15,000,000 - 30,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  5,000,000 VNĐ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất