Tìm việc làm theo : Tiếng Nhật (176)

Hiện tại Viecoi có 176 việc làm Tiếng Nhật

 Việc làm Tiếng Nhật (176)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Quản Lý Kinh Doanh tại Đồng Nai

Quản Lý Kinh Doanh tại Đồng Nai

 Công ty: 
 : Ngành Khác
 Nơi làm: 
Đồng Nai
 : Đồng Nai
 Hạn nộp: 
30/03/2017
 : 30/03/2017
 Lương 800 - 1,000 USD
 Tiền thưởng 2,000,000 VNĐ
 Lương   800 - 1,000 USD
 Tiền thưởng  2,000,000 VNĐ
Nhân Viên Quan Hệ Lao Động tại  Đồng Nai

Nhân Viên Quan Hệ Lao Động tại Đồng Nai

 Công ty: 
 : Ngành Khác
 Nơi làm: 
Tp. Hồ Chí Minh, Đồng Nai
 : Tp. Hồ Chí Minh, Đồng Nai
 Hạn nộp: 
13/03/2017
 : 13/03/2017
 Lương 600 - 1,499 USD
 Tiền thưởng 2,000,000 VNĐ
 Lương   600 - 1,499 USD
 Tiền thưởng  2,000,000 VNĐ
Nhân Viên Thông Dịch Tiếng Nhật (Tiếng Nhật N1) tại Đồng Nai

Nhân Viên Thông Dịch Tiếng Nhật (Tiếng Nhật N1) tại Đồng Nai

 Công ty: 
 : Biên phiên dịch
 Nơi làm: 
Đồng Nai
 : Đồng Nai
 Hạn nộp: 
13/03/2017
 : 13/03/2017
 Lương 600 - 1,500 USD
 Tiền thưởng 2,000,000 VNĐ
 Lương   600 - 1,500 USD
 Tiền thưởng  2,000,000 VNĐ
Nhân Viên Bảo Trì Máy tại Đồng Nai

Nhân Viên Bảo Trì Máy tại Đồng Nai

 Công ty: 
 : Bảo trì / Sửa chữa
 Nơi làm: 
Đồng Nai
 : Đồng Nai
 Hạn nộp: 
13/03/2017
 : 13/03/2017
 Lương 6,500,000 - 7,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng 1,000,000 VNĐ
 Lương   6,500,000 - 7,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng  1,000,000 VNĐ
Nhân viên Xuất- Nhập Khẩu biết tiếng Nhật tại Nhà Bè

Nhân viên Xuất- Nhập Khẩu biết tiếng Nhật tại Nhà Bè

 Công ty: 
 : Xuất nhập khẩu
 Nơi làm: 
Tp. Hồ Chí Minh
 : Tp. Hồ Chí Minh
 Hạn nộp: 
13/03/2017
 : 13/03/2017
 Lương 10,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 1,000,000 VNĐ
 Lương   10,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  1,000,000 VNĐ
Giáo viên tiếng Nhật tại Nam Từ Liêm

Giáo viên tiếng Nhật tại Nam Từ Liêm

 Công ty: 
 : Biên phiên dịch
 Nơi làm: 
Hà Nội
 : Hà Nội
 Hạn nộp: 
25/02/2017
 : 25/02/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Admin văn phòng tiếng Nhật

Admin văn phòng tiếng Nhật

 Công ty: 
 : Xuất nhập khẩu
 Nơi làm: 
Tp. Hồ Chí Minh
 : Tp. Hồ Chí Minh
 Hạn nộp: 
10/03/2017
 : 10/03/2017
 Lương 500 - 600 USD
 Tiền thưởng 1,000,000 VNĐ
 Lương   500 - 600 USD
 Tiền thưởng  1,000,000 VNĐ
Phiên dịch tiếng Nhật N2 tại Việt Trì

Phiên dịch tiếng Nhật N2 tại Việt Trì

 Công ty: 
 : Biên phiên dịch
 Nơi làm: 
Phú Thọ
 : Phú Thọ
 Hạn nộp: 
05/04/2017
 : 05/04/2017
 Lương 12,000,000 - 16,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   12,000,000 - 16,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Biên phiên dịch tiếng Nhật tại quận Bình Tân

Biên phiên dịch tiếng Nhật tại quận Bình Tân

 Công ty: 
 : Biên phiên dịch
 Nơi làm: 
Tp. Hồ Chí Minh
 : Tp. Hồ Chí Minh
 Hạn nộp: 
31/03/2017
 : 31/03/2017
 Lương 15,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 2,000,000 VNĐ
 Lương   15,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  2,000,000 VNĐ
Thư Ký Tổng Giám Đốc Công ty Nhật

Thư Ký Tổng Giám Đốc Công ty Nhật

 Công ty: 
 : Du lịch
 Nơi làm: 
Tp. Hồ Chí Minh
 : Tp. Hồ Chí Minh
 Hạn nộp: 
11/04/2017
 : 11/04/2017
 Lương 800 - 1,500 USD
 Tiền thưởng 2,000,000 VNĐ
 Lương   800 - 1,500 USD
 Tiền thưởng  2,000,000 VNĐ

 Tìm kiếmViệc làm mới nhất