Tìm việc làm theo từ khóa : Tiếng Nhật (137)

Hiện tại Viecoi có 137 tin tuyển dụng việc làm được đăng theo từ khóa Tiếng Nhật

 Việc làm theo từ khóa Tiếng Nhật (137)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Tổng vụ (Tiếng Nhật N2)

Tổng vụ (Tiếng Nhật N2)

 Công ty: 
 : Máy tính / Công nghệ thông tin
 Nơi làm: 
Tp. Hồ Chí Minh
 : Tp. Hồ Chí Minh
 Hạn nộp: 
31/10/2016
 : 31/10/2016
 Lương 8,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
8,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Biên phiên dịch tiếng Nhật

Biên phiên dịch tiếng Nhật

 Công ty: 
 : Hành chánh / Nhân sự
 Nơi làm: 
Hà Nội
 : Hà Nội
 Hạn nộp: 
31/10/2016
 : 31/10/2016
 Lương 500 - 1,200 USD
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
500 - 1,200 USD
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Biên phiên dịch kiêm trợ lý tiếng Nhật ngành ô tô

Biên phiên dịch kiêm trợ lý tiếng Nhật ngành ô tô

 Công ty: 
 : Hành chánh / Nhân sự
 Nơi làm: 
Tp. Hồ Chí Minh
 : Tp. Hồ Chí Minh
 Hạn nộp: 
31/10/2016
 : 31/10/2016
 Lương 16,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 2,000,000 VNĐ
 Lương
16,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
2,000,000 VNĐ
Biên phiên dịch tiếng Nhật N3 - ngành IT

Biên phiên dịch tiếng Nhật N3 - ngành IT

 Công ty: 
 : Hành chánh / Nhân sự
 Nơi làm: 
Tp. Hồ Chí Minh
 : Tp. Hồ Chí Minh
 Hạn nộp: 
31/10/2016
 : 31/10/2016
 Lương 8,000,000 - 16,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 2,000,000 VNĐ
 Lương
8,000,000 - 16,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
2,000,000 VNĐ
Nhân viên chăm sóc khách hàng biết tiếng Nhật

Nhân viên chăm sóc khách hàng biết tiếng Nhật

 Công ty: 
 : Kế toán / Tài chính
 Nơi làm: 
Tp. Hồ Chí Minh
 : Tp. Hồ Chí Minh
 Hạn nộp: 
31/10/2016
 : 31/10/2016
 Lương 14,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 3,000,000 VNĐ
 Lương
14,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
3,000,000 VNĐ
Nhân Viên Dịch Thuật

Nhân Viên Dịch Thuật

 Công ty: 
 : Hành chánh / Nhân sự
 Nơi làm: 
Hải Phòng, Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh
 : Hải Phòng, Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh
 Hạn nộp: 
26/12/2016
 : 26/12/2016
 Lương 6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Nhân viên kinh doanh thủy sản biết tiếng Nhật

Nhân viên kinh doanh thủy sản biết tiếng Nhật

 Công ty: 
 : Bán Hàng / Tiếp Thị
 Nơi làm: 
Khánh Hòa
 : Khánh Hòa
 Hạn nộp: 
31/10/2016
 : 31/10/2016
 Lương 10,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 2,000,000 VNĐ
 Lương
10,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
2,000,000 VNĐ
Kỹ sư Auto CAD ngành bánh răng, máy rửa biết tiếng Nhật

Kỹ sư Auto CAD ngành bánh răng, máy rửa biết tiếng Nhật

 Công ty: 
 : Kỹ thuật
 Nơi làm: 
Đồng Nai, Tp. Hồ Chí Minh
 : Đồng Nai, Tp. Hồ Chí Minh
 Hạn nộp: 
31/10/2016
 : 31/10/2016
 Lương 10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 2,000,000 VNĐ
 Lương
10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
2,000,000 VNĐ
Kỹ sư Auto CAD 2D 3D

Kỹ sư Auto CAD 2D 3D

 Công ty: 
 : Kỹ thuật
 Nơi làm: 
Tp. Hồ Chí Minh
 : Tp. Hồ Chí Minh
 Hạn nộp: 
30/11/2016
 : 30/11/2016
 Lương 8,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 2,000,000 VNĐ
 Lương
8,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
2,000,000 VNĐ
Tổng vụ tiếng Nhật ngành kỹ thuật

Tổng vụ tiếng Nhật ngành kỹ thuật

 Công ty: 
 : Hành chánh / Nhân sự
 Nơi làm: 
Tp. Hồ Chí Minh
 : Tp. Hồ Chí Minh
 Hạn nộp: 
31/10/2016
 : 31/10/2016
 Lương 8,000,000 - 12,000,000 USD
 Tiền thưởng 2,000,000 VNĐ
 Lương
8,000,000 - 12,000,000 USD
 Tiền thưởng
2,000,000 VNĐ

 Tìm kiếm


Việc làm mới nhất