Việc làm Tiếng Nhật (365)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
HR Supervisor (Japanese and English) _ Phó Phòng Nhân sự (Tiếng Nhật và Tiếng Anh)

HR Supervisor (Japanese and English) _ Phó Phòng Nhân sự (Tiếng Nhật và Tiếng Anh)

 Công ty: 
 : Điện / Điện tử / Điện lạnh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/08/2017
 : 31/08/2017
 Lương 700 - 1,000 USD
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   700 - 1,000 USD
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
TUYỂN NHÂN VIÊN/TRỢ LÝ LƯƠNG 400-500 USD, KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM

TUYỂN NHÂN VIÊN/TRỢ LÝ LƯƠNG 400-500 USD, KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM

 Công ty: 
 : Biên phiên dịch
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
21/07/2017
 : 21/07/2017
 Lương 400 - 500 USD
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương   400 - 500 USD
 Tiền thưởng  300,000 VNĐ
Tuyển dụng Vị trí thông dịch viên tiếng Nhật có kinh nghiệm

Tuyển dụng Vị trí thông dịch viên tiếng Nhật có kinh nghiệm

 Công ty: 
 : Biên phiên dịch
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/07/2017
 : 31/07/2017
 Lương 10,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   10,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN TUYỂN DỤNG LƯƠNG TỪ 5-10 TRIỆU

CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN TUYỂN DỤNG LƯƠNG TỪ 5-10 TRIỆU

 Công ty: 
 : Tư vấn
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
06/08/2017
 : 06/08/2017
 Lương 5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
BSE (PHP) BIẾT TIẾNG NHẬT- QUẬN 1

BSE (PHP) BIẾT TIẾNG NHẬT- QUẬN 1

 Công ty: 
 : IT - Phần mềm / Lập Trình
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 1,300 - 1,800 USD
 Tiền thưởng 2,000,000 VNĐ
 Lương   1,300 - 1,800 USD
 Tiền thưởng  2,000,000 VNĐ
BIÊN PHIÊN DỊCH IT TIẾNG NHẬT- QUẬN 1

BIÊN PHIÊN DỊCH IT TIẾNG NHẬT- QUẬN 1

 Công ty: 
 : Biên phiên dịch
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 400 - 500 USD
 Tiền thưởng 1,000,000 VNĐ
 Lương   400 - 500 USD
 Tiền thưởng  1,000,000 VNĐ
TRỢ LÝ TỔNG GIÁM ĐỐC BIẾT TIẾNG NHẬT- BÌNH CHÁNH

TRỢ LÝ TỔNG GIÁM ĐỐC BIẾT TIẾNG NHẬT- BÌNH CHÁNH

 Công ty: 
 : Biên phiên dịch
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/09/2017
 : 15/09/2017
 Lương 800 - 1,000 VNĐ
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương   800 - 1,000 VNĐ
 Tiền thưởng  300,000 VNĐ
BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT-LONG BIÊN HÀ NỘI

BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT-LONG BIÊN HÀ NỘI

 Công ty: 
 : Biên phiên dịch
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
01/09/2017
 : 01/09/2017
 Lương 600 - 700 USD
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương   600 - 700 USD
 Tiền thưởng  300,000 VNĐ
ĐIỀU PHỐI VIÊN NETWORK- QUẬN 12

ĐIỀU PHỐI VIÊN NETWORK- QUẬN 12

 Công ty: 
 : IT - Phần mềm / Lập Trình
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
01/09/2017
 : 01/09/2017
 Lương 300 - 400 USD
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương   300 - 400 USD
 Tiền thưởng  300,000 VNĐ
GIÁO VIÊN DẠY TIẾNG NHẬT N2~N3

GIÁO VIÊN DẠY TIẾNG NHẬT N2~N3

 Công ty: 
 : Giáo dục / Đào tạo
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
22/06/2017
 : 22/06/2017
 Lương 400 - 1,000 USD
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương   400 - 1,000 USD
 Tiền thưởng  500,000 VNĐ

 Tìm kiếm