Việc làm Tiếng Nhật (436)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Biên phiên dịch tiếng Nhật mảng IT

Biên phiên dịch tiếng Nhật mảng IT

 Công ty: 
 : Biên phiên dịch
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/11/2017
 : 30/11/2017
 Lương 800 - 1,000 USD
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   800 - 1,000 USD
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Biên - Phiên dịch viên tiếng Nhật thu nhập 7-10 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

Biên - Phiên dịch viên tiếng Nhật thu nhập 7-10 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Biên phiên dịch
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
08/12/2017
 : 08/12/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên quản lý chất lượng tiếng Nhật/ tiếng Anh THU NHẬP 500-650 USD

Nhân viên quản lý chất lượng tiếng Nhật/ tiếng Anh THU NHẬP 500-650 USD

 Công ty: 
 : Quản lý chất lượng (QA/QC)
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
16/11/2017
 : 16/11/2017
 Lương 500 - 650 USD
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   500 - 650 USD
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
 BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT

BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT

 Công ty: 
 : Biên phiên dịch
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/10/2017
 : 31/10/2017
 Lương 400 - 600 USD
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   400 - 600 USD
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Biên phiên dịch tiếng Nhật N1

Biên phiên dịch tiếng Nhật N1

 Công ty: 
 : Biên phiên dịch
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/10/2017
 : 31/10/2017
 Lương 800 - 1,200 USD
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   800 - 1,200 USD
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên thu mua (nữ) biết tiếng Nhật

Nhân viên thu mua (nữ) biết tiếng Nhật

 Công ty: 
 : Thu mua / Vật tư
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/10/2017
 : 31/10/2017
 Lương 350 - 450 USD
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   350 - 450 USD
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Quản lý sản xuất (biết tiếng Nhật) / Production Manager

Quản lý sản xuất (biết tiếng Nhật) / Production Manager

 Công ty: 
 : Sản xuất / Vận hành sản xuất
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/10/2017
 : 31/10/2017
 Lương 700 - 1,000 USD
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   700 - 1,000 USD
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên sales nhóm thực phẩm, biết tiếng Nhật

Nhân viên sales nhóm thực phẩm, biết tiếng Nhật

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/10/2017
 : 30/10/2017
 Lương 600 - 1,000 USD
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   600 - 1,000 USD
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
TUYỂN THỢ HÀN BIẾT TIẾNG NHẬT LƯƠNG CAO

TUYỂN THỢ HÀN BIẾT TIẾNG NHẬT LƯƠNG CAO

 Công ty: 
 : Sản xuất / Vận hành sản xuất
 Nơi làm: 
 : Long An
 Hạn nộp: 
30/11/2017
 : 30/11/2017
 Lương 5,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
TRỢ LÝ PHÒNG QUẢN LÝ SẢN XUẤT (TIẾNG NHẬT N3)

TRỢ LÝ PHÒNG QUẢN LÝ SẢN XUẤT (TIẾNG NHẬT N3)

 Công ty: 
 : Sản xuất / Vận hành sản xuất
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/10/2017
 : 31/10/2017
 Lương 16,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 200,000 VNĐ
 Lương   16,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  200,000 VNĐ

 Tìm kiếm