Việc làm Thiết Kế (121)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
[Contruction] - Kỹ thuật chuyên ngành xây dựng - Việt hàn

[Contruction] - Kỹ thuật chuyên ngành xây dựng - Việt hàn

 Công ty: 
 : Bất động sản
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/08/2016
 : 31/08/2016
 Lương 4,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
[Media] - Nhân viên làm biển quảng cáo - Hoàng An

[Media] - Nhân viên làm biển quảng cáo - Hoàng An

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2016
 : 30/09/2016
 Lương 5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
[Design] - Thợ làm sofa - Quốc Anh Quân

[Design] - Thợ làm sofa - Quốc Anh Quân

 Công ty: 
 : Đồ gỗ
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/08/2016
 : 31/08/2016
 Lương 4,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
[Construction] - Kiến trúc sư - CTCP Đâu Tư

[Construction] - Kiến trúc sư - CTCP Đâu Tư

 Công ty: 
 : Kiến trúc
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2016
 : 30/09/2016
 Lương 7,000,000 - 9,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 9,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
[Design] - Lập Trình Web - Công ty A4U

[Design] - Lập Trình Web - Công ty A4U

 Công ty: 
 : IT - Phần mềm / Lập Trình
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
23/03/2017
 : 23/03/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
[Desginer] - Thiết kế thời trang - Bảo Minh

[Desginer] - Thiết kế thời trang - Bảo Minh

 Công ty: 
 : Dệt may / Da giày / Thời trang
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/08/2016
 : 30/08/2016
 Lương 7,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
[Design] - NV thiết kế - Việt Ánh Dương

[Design] - NV thiết kế - Việt Ánh Dương

 Công ty: 
 : IT - Phần mềm / Lập Trình
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/08/2016
 : 30/08/2016
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Web Designer in VMT Vietnam

Web Designer in VMT Vietnam

 Công ty: 
 : IT - Phần mềm / Lập Trình
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/07/2016
 : 30/07/2016
 Lương 3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 100,000 VNĐ
 Lương   3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  100,000 VNĐ
[Japanese] - Trưởng nhóm thiết kế web biết tiếng Nhật

[Japanese] - Trưởng nhóm thiết kế web biết tiếng Nhật

 Công ty: 
 : IT - Phần mềm / Lập Trình
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/07/2016
 : 30/07/2016
 Lương 1,500 - 1,600 USD
 Tiền thưởng 2,000,000 VNĐ
 Lương   1,500 - 1,600 USD
 Tiền thưởng  2,000,000 VNĐ
Nhân viên THI CÔNG CẢNH QUAN

Nhân viên THI CÔNG CẢNH QUAN

 Công ty: 
 : Mỹ thuật / Nghệ thuật / Thiết kế
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
04/01/2017
 : 04/01/2017
 Lương 4,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm