Việc làm đại Diện Kinh Doanh (9)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Nhân Viên Bán Hàng Dược Phẩm OTC tại Lâm Đồng

Nhân Viên Bán Hàng Dược Phẩm OTC tại Lâm Đồng

 Công ty: 
 : Dược phẩm
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/10/2017
 : 31/10/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển Đại diện Kinh doanh (lương cứng 6 triệu) làm việc tại Hà Nội

Tuyển Đại diện Kinh doanh (lương cứng 6 triệu) làm việc tại Hà Nội

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/07/2017
 : 31/07/2017
 Lương 10,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   10,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Đại Diện Kinh Doanh - Trình Độ Trung Cấp Trở Lên, Lương Lên Đến 15.000.000 VNĐ

Đại Diện Kinh Doanh - Trình Độ Trung Cấp Trở Lên, Lương Lên Đến 15.000.000 VNĐ

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/06/2017
 : 30/06/2017
 Lương 7,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Đại Diện Kinh Doanh - Trình Độ Trung Cấp Trở Lên, Lương Lên Đến 15.000.000 VNĐ

Đại Diện Kinh Doanh - Trình Độ Trung Cấp Trở Lên, Lương Lên Đến 15.000.000 VNĐ

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/06/2017
 : 30/06/2017
 Lương 7,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển Gấp Đại Diện Thương Mại Làm Việc Tại Quận 6

Tuyển Gấp Đại Diện Thương Mại Làm Việc Tại Quận 6

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/05/2017
 : 31/05/2017
 Lương 7,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 5,000,000 VNĐ
 Lương   7,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  5,000,000 VNĐ
NHÂN VIÊN KINH DOANH TÌM KIẾM KHÁCH HÀNG VÀ HỖ TRỢ BÁN HÀNG
 Lương   7,000,000 - 30,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  200,000 VNĐ
NHÂN VIÊN KINH DOANH TẠI HÀ TIÊN (Không yêu cầu kinh nghiệm làm việc)

NHÂN VIÊN KINH DOANH TẠI HÀ TIÊN (Không yêu cầu kinh nghiệm làm việc)

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
16/05/2017
 : 16/05/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
[Sales] - Nhân viên kinh doanh - Đại Nam Hưng

[Sales] - Nhân viên kinh doanh - Đại Nam Hưng

 Công ty: 
 : Bất động sản
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
20/08/2016
 : 20/08/2016
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
[Sales] - Đại diện kinh doanh (thiết bị nha khoa)

[Sales] - Đại diện kinh doanh (thiết bị nha khoa)

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/08/2016
 : 30/08/2016
 Lương 6,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương   6,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  500,000 VNĐ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất