Viecoi có 219 việc làm Nhân sự

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Trưởng Phòng Tổng Vụ Biết Tiếng Nhật Và Tiếng Anh Tại Bình Dương

Trưởng Phòng Tổng Vụ Biết Tiếng Nhật Và Tiếng Anh Tại Bình Dương

 Công ty: 
 : Nhân sự
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
14/01/2018
 : 14/01/2018
 Lương 12,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 3,000,000 VNĐ
 Lương   12,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  3,000,000 VNĐ
Chuyên viên nhân sự tiền lương và quan hệ lao động thu nhập 7-12tr/ tháng

Chuyên viên nhân sự tiền lương và quan hệ lao động thu nhập 7-12tr/ tháng

 Công ty: 
 : Nhân sự
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/12/2017
 : 31/12/2017
 Lương 7,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG – ĐÀO TẠO THU NHẬP 5-10TR/ THÁNG TẠI ĐÀ NẴNG

CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG – ĐÀO TẠO THU NHẬP 5-10TR/ THÁNG TẠI ĐÀ NẴNG

 Công ty: 
 : Nhân sự
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/12/2017
 : 31/12/2017
 Lương 5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên trợ lí nhân sự thu nhập 6-7tr tháng làm việc tại TPHCM

Nhân viên trợ lí nhân sự thu nhập 6-7tr tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Nhân sự
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/12/2017
 : 31/12/2017
 Lương 6,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 200,000 VNĐ
 Lương   6,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  200,000 VNĐ
Nhân viên Nhân sự THU NHẬP 5-8TR/ THÁNG LÀM VIỆC TẠI HÀ NỘI -NAM ĐỊNH

Nhân viên Nhân sự THU NHẬP 5-8TR/ THÁNG LÀM VIỆC TẠI HÀ NỘI -NAM ĐỊNH

 Công ty: 
 : Nhân sự
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
29/12/2017
 : 29/12/2017
 Lương 5,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
NHÂN VIÊN HÀNH CHÁNH NHÂN SỰ THU NHẬP 5-7TR/ THÁNG LÀM TẠI TPHCM

NHÂN VIÊN HÀNH CHÁNH NHÂN SỰ THU NHẬP 5-7TR/ THÁNG LÀM TẠI TPHCM

 Công ty: 
 : Nhân sự
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
27/12/2017
 : 27/12/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên hành chính nhân sự thu nhập 6-6.5tr/ tháng tại

Nhân viên hành chính nhân sự thu nhập 6-6.5tr/ tháng tại

 Công ty: 
 : Nhân sự
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
28/01/2018
 : 28/01/2018
 Lương 6,000,000 - 6,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   6,000,000 - 6,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
NAM CHUYÊN VIÊN NHÂN SỰ BIẾT TIẾNG TRUNG LÀM TẠI TÂY NINH

NAM CHUYÊN VIÊN NHÂN SỰ BIẾT TIẾNG TRUNG LÀM TẠI TÂY NINH

 Công ty: 
 : Nhân sự
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
21/01/2018
 : 21/01/2018
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  300,000 VNĐ
CHUYÊN VIÊN NHÂN SỰ THU NHẬP 7-10TR/ THÁNG LÀM VIỆC TẠI TPHCM

CHUYÊN VIÊN NHÂN SỰ THU NHẬP 7-10TR/ THÁNG LÀM VIỆC TẠI TPHCM

 Công ty: 
 : Nhân sự
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
25/12/2017
 : 25/12/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
[HN] - Thực tập sinh Tuyển dụng thu nhập 1-3tr thàng làm việc tại Hà Nôi

[HN] - Thực tập sinh Tuyển dụng thu nhập 1-3tr thàng làm việc tại Hà Nôi

 Công ty: 
 : Nhân sự
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
25/12/2017
 : 25/12/2017
 Lương 1,000,000 - 3,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   1,000,000 - 3,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất