Viecoi có 23 việc làm Môi trường

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Nhân Viên QC Cụm

Nhân Viên QC Cụm

 Công ty: 
 : Môi trường
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
21/03/2018
 : 21/03/2018
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
NV Kinh doanh thiết bị xử lý nước thu nhâp 7-9tr/ tháng làm việc tai TPHCM

NV Kinh doanh thiết bị xử lý nước thu nhâp 7-9tr/ tháng làm việc tai TPHCM

 Công ty: 
 : Môi trường
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
21/02/2018
 : 21/02/2018
 Lương 7,000,000 - 9,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 9,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
KỸ SƯ BÁN HÀNG THIẾT BỊ XỬ LÝ NƯỚC CẤP THU NHẬP 8-12TR/ THÁNG LÀM VIỆC TẠI TPHCM

KỸ SƯ BÁN HÀNG THIẾT BỊ XỬ LÝ NƯỚC CẤP THU NHẬP 8-12TR/ THÁNG LÀM VIỆC TẠI TPHCM

 Công ty: 
 : Môi trường
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
20/12/2017
 : 20/12/2017
 Lương 8,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   8,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Chuyên viên kinh doanh Tot nghiep ngành Môi trường thu nhập cao 8-15tr/ tháng tại TPHCM

Chuyên viên kinh doanh Tot nghiep ngành Môi trường thu nhập cao 8-15tr/ tháng tại TPHCM

 Công ty: 
 : Môi trường
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
17/12/2017
 : 17/12/2017
 Lương 8,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   8,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
 NHÂN VIÊN KINH DOANH, TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG THU NHẬP 5-7 TRIỆU/ THÁG

NHÂN VIÊN KINH DOANH, TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG THU NHẬP 5-7 TRIỆU/ THÁG

 Công ty: 
 : Môi trường
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/01/2018
 : 31/01/2018
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển dọn vệ sinh công nghiệp, nhà ở, cơ quan, bệnh viện, trường học

Tuyển dọn vệ sinh công nghiệp, nhà ở, cơ quan, bệnh viện, trường học

 Công ty: 
 : Môi trường
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
20/11/2017
 : 20/11/2017
 Lương 2,500,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương   2,500,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  300,000 VNĐ
Nhân viên vận hành hồ Xử lý nước thải thu nhập 4-6 triệu/ tháng

Nhân viên vận hành hồ Xử lý nước thải thu nhập 4-6 triệu/ tháng

 Công ty: 
 : Môi trường
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/10/2017
 : 31/10/2017
 Lương 4,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân Viên Public Khách Sạn thu nhập 3-5 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

Nhân Viên Public Khách Sạn thu nhập 3-5 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Môi trường
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/10/2017
 : 31/10/2017
 Lương 3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên an toàn vệ sinh lao động,môi trường tại Đà Nẵng

Nhân viên an toàn vệ sinh lao động,môi trường tại Đà Nẵng

 Công ty: 
 : Môi trường
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/01/2018
 : 31/01/2018
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Kỹ sư bán hàng thiết bị xử lý nước cấp - Sales Engineer thu nhập cao 8-14 triệu/tháng

Kỹ sư bán hàng thiết bị xử lý nước cấp - Sales Engineer thu nhập cao 8-14 triệu/tháng

 Công ty: 
 : Môi trường
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/12/2017
 : 15/12/2017
 Lương 8,000,000 - 14,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   8,000,000 - 14,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất