Việc làm tại : Bình Dương (90)

Hiện tại Viecoi có 90 tin tuyển dụng việc làm tại Bình Dương

 Việc làm tại Bình Dương (90)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Tài xế xe nâng

Tài xế xe nâng

 Công ty: 
 : Dịch vụ
 Nơi làm: 
Bình Dương, Tp. Hồ Chí Minh
 : Bình Dương, Tp. Hồ Chí Minh
 Hạn nộp: 
30/06/2016
 : 30/06/2016
 Lương 3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
NV lái xe dấu D

NV lái xe dấu D

 Công ty: 
 : Dịch vụ
 Nơi làm: 
Bình Dương
 : Bình Dương
 Hạn nộp: 
30/06/2016
 : 30/06/2016
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Biên Phiên dịch tiếng Nhật

Biên Phiên dịch tiếng Nhật

 Công ty: 
 : Hành chánh / Nhân sự
 Nơi làm: 
Bình Dương, Tp. Hồ Chí Minh
 : Bình Dương, Tp. Hồ Chí Minh
 Hạn nộp: 
30/06/2016
 : 30/06/2016
 Lương 12,000,000 - 14,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
12,000,000 - 14,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Trưởng kinh doanh vùng

Trưởng kinh doanh vùng

 Công ty: 
 : Bán Hàng / Tiếp Thị
 Nơi làm: 
Khánh Hòa, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tp. Hồ Chí Minh
 : Khánh Hòa, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tp. Hồ Chí Minh
 Hạn nộp: 
30/06/2016
 : 30/06/2016
 Lương 8,000,000 - 9,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
8,000,000 - 9,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Nhân viên kỹ thuật điện

Nhân viên kỹ thuật điện

 Công ty: 
 : Kỹ thuật
 Nơi làm: 
Bình Dương
 : Bình Dương
 Hạn nộp: 
30/06/2016
 : 30/06/2016
 Lương 5,000,000 - 9,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
5,000,000 - 9,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Kỹ sư cơ khí công trình

Kỹ sư cơ khí công trình

 Công ty: 
 : Kỹ thuật
 Nơi làm: 
Bình Dương
 : Bình Dương
 Hạn nộp: 
30/06/2016
 : 30/06/2016
 Lương 8,000,000 - 9,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
8,000,000 - 9,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Nhân viên kiểm soát chất lượng sản phẩm QC

Nhân viên kiểm soát chất lượng sản phẩm QC

 Công ty: 
 : Sản xuất
 Nơi làm: 
Bình Dương
 : Bình Dương
 Hạn nộp: 
24/12/2016
 : 24/12/2016
 Lương 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
5,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
TUYỂN GẤP NAM LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG ĐÓNG GÓI SẮP XẾP BAO BÌ HÀNG TẠP HÓA TẠI KHO.

TUYỂN GẤP NAM LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG ĐÓNG GÓI SẮP XẾP BAO BÌ HÀNG TẠP HÓA TẠI KHO.

 Công ty: 
 : Dịch vụ
 Nơi làm: 
Đồng Nai, Bình Dương, Tp. Hồ Chí Minh
 : Đồng Nai, Bình Dương, Tp. Hồ Chí Minh
 Hạn nộp: 
18/12/2016
 : 18/12/2016
 Lương 8,000,000 - 9,800,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
8,000,000 - 9,800,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
TUYỂN NAM LAO ĐỘNG  PT PHỤ XE TẢI GIAO HÀNG TẠP HÓA, BIA NƯỚC NGỌT TỚI CÁC ĐẠI LÍ.

TUYỂN NAM LAO ĐỘNG PT PHỤ XE TẢI GIAO HÀNG TẠP HÓA, BIA NƯỚC NGỌT TỚI CÁC ĐẠI LÍ.

 Công ty: 
 : Dịch vụ
 Nơi làm: 
Đồng Nai, Bình Dương, Tp. Hồ Chí Minh
 : Đồng Nai, Bình Dương, Tp. Hồ Chí Minh
 Hạn nộp: 
23/05/2016
 : 23/05/2016
 Lương 6,700,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
6,700,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Tuyển nhân viên ngân hàng

Tuyển nhân viên ngân hàng

 Công ty: 
 : Kế toán / Tài chính
 Nơi làm: 
Đồng Nai, Bình Dương, Đà Nẵng, Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh
 : Đồng Nai, Bình Dương, Đà Nẵng, Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh
 Hạn nộp: 
01/09/2017
 : 01/09/2017
 Lương 10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ

 Tìm kiếm


Việc làm mới nhất