Tìm việc làm : Truyền thông / Media (82)

Hiện tại Viecoi có 82 việc làm ngành Truyền thông / Media

 Tìm việc làm Truyền thông / Media (82)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Nhân viên Thiết kế - XNK QUỐC TẾ

Nhân viên Thiết kế - XNK QUỐC TẾ

 Công ty: 
 : Truyền thông / Media
 Nơi làm: 
Tp. Hồ Chí Minh
 : Tp. Hồ Chí Minh
 Hạn nộp: 
30/09/2016
 : 30/09/2016
 Lương 3,500,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
3,500,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Tuyển nhân viên phục vụ

Tuyển nhân viên phục vụ

 Công ty: 
 : Truyền thông / Media
 Nơi làm: 
Tp. Hồ Chí Minh
 : Tp. Hồ Chí Minh
 Hạn nộp: 
31/08/2016
 : 31/08/2016
 Lương 4,000,000 - 4,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
4,000,000 - 4,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Trưởng nhóm thiết kế sáng tạo (Agency)

Trưởng nhóm thiết kế sáng tạo (Agency)

 Công ty: 
 : Truyền thông / Media
 Nơi làm: 
Tp. Hồ Chí Minh
 : Tp. Hồ Chí Minh
 Hạn nộp: 
14/09/2016
 : 14/09/2016
 Lương 14,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 2,000,000 VNĐ
 Lương
14,000,000 - 20,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
2,000,000 VNĐ
[IT] - Game Designer - ARRASOL Việt Nam

[IT] - Game Designer - ARRASOL Việt Nam

 Công ty: 
 : Truyền thông / Media
 Nơi làm: 
Hà Nội
 : Hà Nội
 Hạn nộp: 
30/08/2016
 : 30/08/2016
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
[Sales] - Nhân viên kinh doanh - Maika

[Sales] - Nhân viên kinh doanh - Maika

 Công ty: 
 : Truyền thông / Media
 Nơi làm: 
Hà Nội
 : Hà Nội
 Hạn nộp: 
30/08/2016
 : 30/08/2016
 Lương 1,000,000 - 3,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
1,000,000 - 3,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
[Designer] - FRONT END DEVELOPER - WEBICO

[Designer] - FRONT END DEVELOPER - WEBICO

 Công ty: 
 : Truyền thông / Media
 Nơi làm: 
Tp. Hồ Chí Minh
 : Tp. Hồ Chí Minh
 Hạn nộp: 
26/12/2016
 : 26/12/2016
 Lương 7,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
7,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
[Sales] - Nhân Viên Tư Vấn - truyền thông ADSBNC

[Sales] - Nhân Viên Tư Vấn - truyền thông ADSBNC

 Công ty: 
 : Truyền thông / Media
 Nơi làm: 
Tp. Hồ Chí Minh
 : Tp. Hồ Chí Minh
 Hạn nộp: 
15/08/2016
 : 15/08/2016
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
[Media] - Nhân Viên Video Editor (Dựng Phim) - Đồng Hồ Hải Triều

[Media] - Nhân Viên Video Editor (Dựng Phim) - Đồng Hồ Hải Triều

 Công ty: 
 : Truyền thông / Media
 Nơi làm: 
Tp. Hồ Chí Minh
 : Tp. Hồ Chí Minh
 Hạn nộp: 
26/12/2016
 : 26/12/2016
 Lương 7,000,000 - 9,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
7,000,000 - 9,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
[Media] - Nhân viên kinh doanh - thudomedia

[Media] - Nhân viên kinh doanh - thudomedia

 Công ty: 
 : Truyền thông / Media
 Nơi làm: 
Hà Nội
 : Hà Nội
 Hạn nộp: 
30/08/0016
 : 30/08/0016
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Quản lý-Giám sát thi công tại Cty Viễn Thông CDC

Quản lý-Giám sát thi công tại Cty Viễn Thông CDC

 Công ty: 
 : Truyền thông / Media
 Nơi làm: 
Hà Nội
 : Hà Nội
 Hạn nộp: 
31/08/2016
 : 31/08/2016
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ

 Tìm kiếm


Việc làm mới nhất