Tìm việc làm : Truyền thông / Media (214)

Hiện tại Viecoi có 214 việc làm ngành Truyền thông / Media

 Tìm việc làm Truyền thông / Media (214)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
chăm sóc khách hàng

chăm sóc khách hàng

 Công ty: 
 : Truyền thông / Media
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
20/06/2017
 : 20/06/2017
 Lương 4,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
4,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
GIÁM ĐỐC CHIẾN LƯỢC VÀ KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG- Quận 1

GIÁM ĐỐC CHIẾN LƯỢC VÀ KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG- Quận 1

 Công ty: 
 : Truyền thông / Media
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
01/09/2017
 : 01/09/2017
 Lương 20,000,000 - 40,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 2,000,000 VNĐ
 Lương
20,000,000 - 40,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
2,000,000 VNĐ
Nhân Viên Thiết Kế

Nhân Viên Thiết Kế

 Công ty: 
 : Truyền thông / Media
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/08/2017
 : 30/08/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
KỸ THUẬT VIÊN PHOTOSHOP - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

KỸ THUẬT VIÊN PHOTOSHOP - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

 Công ty: 
 : Truyền thông / Media
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
16/06/2017
 : 16/06/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Nhân Viên Bảo Trì - Sửa Chữa ( Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm)

Nhân Viên Bảo Trì - Sửa Chữa ( Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm)

 Công ty: 
 : Truyền thông / Media
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
27/07/2017
 : 27/07/2017
 Lương 4,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
4,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG (Chuyên viên Seo - Marketing) Q9-TP.HCM

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG (Chuyên viên Seo - Marketing) Q9-TP.HCM

 Công ty: 
 : Truyền thông / Media
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/06/2017
 : 30/06/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
[HCM] - Nhân Viên Media Có Kinh Nghiệm

[HCM] - Nhân Viên Media Có Kinh Nghiệm

 Công ty: 
 : Truyền thông / Media
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
17/06/2017
 : 17/06/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương
5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
300,000 VNĐ
Tuyển Nhân Viên Telemarketing - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

Tuyển Nhân Viên Telemarketing - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

 Công ty: 
 : Truyền thông / Media
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/07/2017
 : 31/07/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
NHÂN VIÊN THIẾT KẾ ĐỒ HỌA - Yêu Cầu Có Kinh Nghiệm

NHÂN VIÊN THIẾT KẾ ĐỒ HỌA - Yêu Cầu Có Kinh Nghiệm

 Công ty: 
 : Truyền thông / Media
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/06/2017
 : 30/06/2017
 Lương 5,500,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
5,500,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
TUYỂN TƯ VẤN THIẾT KẾ NHÀ  - Ưu Tiên Có Kinh Nghiệm

TUYỂN TƯ VẤN THIẾT KẾ NHÀ - Ưu Tiên Có Kinh Nghiệm

 Công ty: 
 : Truyền thông / Media
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/08/2017
 : 31/08/2017
 Lương 7,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
7,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ

 Tìm kiếm