Tìm việc làm : Truyền thông / Media (228)

Hiện tại Viecoi có 228 việc làm ngành Truyền thông / Media

 Tìm việc làm Truyền thông / Media (228)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Tuyển nhân viên thiết kế đồ họa làm việc tại Hà Nội

Tuyển nhân viên thiết kế đồ họa làm việc tại Hà Nội

 Công ty: 
 : Truyền thông / Media
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
10/09/2017
 : 10/09/2017
 Lương 5,500,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
5,500,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Nhân viên thiết kế đồ họa

Nhân viên thiết kế đồ họa

 Công ty: 
 : Truyền thông / Media
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
10/09/2017
 : 10/09/2017
 Lương 5,500,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
5,500,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Tuyển thợ phụ, trang trí bảng quảng cáo nam tại Hà Nội

Tuyển thợ phụ, trang trí bảng quảng cáo nam tại Hà Nội

 Công ty: 
 : Truyền thông / Media
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
10/09/2017
 : 10/09/2017
 Lương 6,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
6,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Tuyển dụng nhân viên thiết kế đồ họa tại Hà Nội

Tuyển dụng nhân viên thiết kế đồ họa tại Hà Nội

 Công ty: 
 : Truyền thông / Media
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
10/09/2017
 : 10/09/2017
 Lương 5,500,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
5,500,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Nhân viên kinh doanh lương 5-7 triệu, không yêu cầu kinh nghiệm làm việc

Nhân viên kinh doanh lương 5-7 triệu, không yêu cầu kinh nghiệm làm việc

 Công ty: 
 : Truyền thông / Media
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
19/07/2017
 : 19/07/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Tuyển dụng nhân viên thiết kế nội thất tại TP HCM

Tuyển dụng nhân viên thiết kế nội thất tại TP HCM

 Công ty: 
 : Truyền thông / Media
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/07/2017
 : 31/07/2017
 Lương 6,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương
6,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
500,000 VNĐ
Commercial Officer - customer support/ IT support(SEO)

Commercial Officer - customer support/ IT support(SEO)

 Công ty: 
 : Truyền thông / Media
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/07/2017
 : 31/07/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Tuyển dụng vị trí Nhân viên tư vấn Tại TP HCM và Hà Nội

Tuyển dụng vị trí Nhân viên tư vấn Tại TP HCM và Hà Nội

 Công ty: 
 : Truyền thông / Media
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/07/2017
 : 15/07/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương
7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
300,000 VNĐ
TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN VÀ NHÂN VIÊN TỔ CHỨC SỰ KIỆN TẠI HÀ NỘI

TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN VÀ NHÂN VIÊN TỔ CHỨC SỰ KIỆN TẠI HÀ NỘI

 Công ty: 
 : Truyền thông / Media
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/07/2017
 : 31/07/2017
 Lương 3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương
3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
300,000 VNĐ
Tuyển nhân viên kinh doanh và tổ chức sự kiện không cần kinh nghiệm tại Hà Nội

Tuyển nhân viên kinh doanh và tổ chức sự kiện không cần kinh nghiệm tại Hà Nội

 Công ty: 
 : Truyền thông / Media
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/07/2017
 : 31/07/2017
 Lương 3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương
3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
300,000 VNĐ

 Tìm kiếm