Tìm việc làm : Truyền thông / Media (190)

Hiện tại Viecoi có 190 việc làm ngành Truyền thông / Media

 Tìm việc làm Truyền thông / Media (190)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
TUYỂN THỰC TẬP DESIGNER - KHÔNG YÊU CẦU TRÌNH ĐỘ

TUYỂN THỰC TẬP DESIGNER - KHÔNG YÊU CẦU TRÌNH ĐỘ

 Công ty: 
 : Truyền thông / Media
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
01/08/2017
 : 01/08/2017
 Lương 3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
NHÂN VIÊN TRUYỀN THÔNG TỦ SÁCH CHA MẸ

NHÂN VIÊN TRUYỀN THÔNG TỦ SÁCH CHA MẸ

 Công ty: 
 : Truyền thông / Media
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/05/2017
 : 31/05/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Nhân Viên Mỹ Thuật Đa Phương Tiện - Lương Lên Đến 10.000.000 VNĐ

Nhân Viên Mỹ Thuật Đa Phương Tiện - Lương Lên Đến 10.000.000 VNĐ

 Công ty: 
 : Truyền thông / Media
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
27/05/2017
 : 27/05/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
TUYỂN KIẾN TRÚC SƯ THIẾT KẾ NHÀ , TRIỂN KHAI, THIẾT KẾ BẢN VẼ

TUYỂN KIẾN TRÚC SƯ THIẾT KẾ NHÀ , TRIỂN KHAI, THIẾT KẾ BẢN VẼ

 Công ty: 
 : Truyền thông / Media
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/07/2017
 : 31/07/2017
 Lương 10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Trợ Lý Sản Xuất Chương Trình

Trợ Lý Sản Xuất Chương Trình

 Công ty: 
 : Truyền thông / Media
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
10/06/2017
 : 10/06/2017
 Lương 9,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
9,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Nhân Viên Thiết Kế Quảng Cáo Sáng Tạo - Trình Độ Trung Cấp Trở Lên

Nhân Viên Thiết Kế Quảng Cáo Sáng Tạo - Trình Độ Trung Cấp Trở Lên

 Công ty: 
 : Truyền thông / Media
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/05/2017
 : 31/05/2017
 Lương 8,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
8,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Creative Director - High Salary

Creative Director - High Salary

 Công ty: 
 : Truyền thông / Media
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
16/05/2017
 : 16/05/2017
 Lương 7,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
7,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
NHÂN VIÊN DỰNG PHIM - Trình Độ Trung Cấp Trở Lên

NHÂN VIÊN DỰNG PHIM - Trình Độ Trung Cấp Trở Lên

 Công ty: 
 : Truyền thông / Media
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
10/06/2017
 : 10/06/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
NHÂN VIÊN THIẾT KẾ ĐỒ HỌA PART-TIME

NHÂN VIÊN THIẾT KẾ ĐỒ HỌA PART-TIME

 Công ty: 
 : Truyền thông / Media
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
20/05/2017
 : 20/05/2017
 Lương 3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
NHÂN VIÊN THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

NHÂN VIÊN THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

 Công ty: 
 : Truyền thông / Media
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/07/2017
 : 30/07/2017
 Lương 6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất