Tìm việc làm : Sản xuất (105)

Hiện tại Viecoi có 105 việc làm ngành Sản xuất

 Tìm việc làm Sản xuất (105)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Tuyển Giám Đốc - Điều Hành tại Tân Uyên Bình Dương

Tuyển Giám Đốc - Điều Hành tại Tân Uyên Bình Dương

 Công ty: 
 : Sản xuất
 Nơi làm: 
Bình Dương
 : Bình Dương
 Hạn nộp: 
28/02/2017
 : 28/02/2017
 Lương 1,111 - 11,111 USD
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
1,111 - 11,111 USD
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Nhân viên Xuất- Nhập Khẩu biết tiếng Nhật tại Nhà Bè

Nhân viên Xuất- Nhập Khẩu biết tiếng Nhật tại Nhà Bè

 Công ty: 
 : Sản xuất
 Nơi làm: 
Tp. Hồ Chí Minh
 : Tp. Hồ Chí Minh
 Hạn nộp: 
13/03/2017
 : 13/03/2017
 Lương 10,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 1,000,000 VNĐ
 Lương
10,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
1,000,000 VNĐ
Admin văn phòng tiếng Nhật

Admin văn phòng tiếng Nhật

 Công ty: 
 : Sản xuất
 Nơi làm: 
Tp. Hồ Chí Minh
 : Tp. Hồ Chí Minh
 Hạn nộp: 
10/03/2017
 : 10/03/2017
 Lương 500 - 600 USD
 Tiền thưởng 1,000,000 VNĐ
 Lương
500 - 600 USD
 Tiền thưởng
1,000,000 VNĐ
Tuyển Nhân Viên Thiết Kế 3D Chuyển Nhiệt

Tuyển Nhân Viên Thiết Kế 3D Chuyển Nhiệt

 Công ty: 
 : Sản xuất
 Nơi làm: 
Tp. Hồ Chí Minh
 : Tp. Hồ Chí Minh
 Hạn nộp: 
28/02/2017
 : 28/02/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Chuyên viên kinh doanh tại Sơn Trà

Chuyên viên kinh doanh tại Sơn Trà

 Công ty: 
 : Sản xuất
 Nơi làm: 
Đà Nẵng
 : Đà Nẵng
 Hạn nộp: 
19/01/2017
 : 19/01/2017
 Lương 3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 3,000,000 VNĐ
 Lương
3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
3,000,000 VNĐ
Tuyền nhân viên xuất nhập khẩu biết Tiếng Anh

Tuyền nhân viên xuất nhập khẩu biết Tiếng Anh

 Công ty: 
 : Sản xuất
 Nơi làm: 
Hưng Yên
 : Hưng Yên
 Hạn nộp: 
31/01/2017
 : 31/01/2017
 Lương 5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Nhân viên Xuất Nhập Khẩu, Kinh Doanh

Nhân viên Xuất Nhập Khẩu, Kinh Doanh

 Công ty: 
 : Sản xuất
 Nơi làm: 
Đồng Nai
 : Đồng Nai
 Hạn nộp: 
28/02/2017
 : 28/02/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Ngành May Mặc tại Trảng Bom

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Ngành May Mặc tại Trảng Bom

 Công ty: 
 : Sản xuất
 Nơi làm: 
Đồng Nai
 : Đồng Nai
 Hạn nộp: 
20/01/2017
 : 20/01/2017
 Lương 6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
6,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
QA Manager làm việc tại An Giang

QA Manager làm việc tại An Giang

 Công ty: 
 : Sản xuất
 Nơi làm: 
An Giang
 : An Giang
 Hạn nộp: 
17/03/2017
 : 17/03/2017
 Lương 16,000,000 - 19,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 1,000,000 VNĐ
 Lương
16,000,000 - 19,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
1,000,000 VNĐ
Nhân Viên Xuất/Nhập Khẩu Công ty Nhật

Nhân Viên Xuất/Nhập Khẩu Công ty Nhật

 Công ty: 
 : Sản xuất
 Nơi làm: 
Khánh Hòa
 : Khánh Hòa
 Hạn nộp: 
22/03/2017
 : 22/03/2017
 Lương 12,000,000 - 18,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 1,000,000 VNĐ
 Lương
12,000,000 - 18,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
1,000,000 VNĐ

 Tìm kiếm


Việc làm mới nhất