Tìm việc làm : Sản xuất (284)

Hiện tại Viecoi có 284 việc làm ngành Sản xuất

 Tìm việc làm Sản xuất (284)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Nhân viên vật tư thu nhập 5-7 triệu/ tháng làm việc tại Hưng Yên

Nhân viên vật tư thu nhập 5-7 triệu/ tháng làm việc tại Hưng Yên

 Công ty: 
 : Sản xuất
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/10/2017
 : 31/10/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Nhân viên an toàn vệ sinh lao động,môi trường

Nhân viên an toàn vệ sinh lao động,môi trường

 Công ty: 
 : Sản xuất
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
27/09/2017
 : 27/09/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Nhân viên kinh doanh làm việc tại văn phòng thu nhập cao 5-7 triệu/ tháng tại TPHCM

Nhân viên kinh doanh làm việc tại văn phòng thu nhập cao 5-7 triệu/ tháng tại TPHCM

 Công ty: 
 : Sản xuất
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
11/10/2017
 : 11/10/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
NHÂN VIÊN PHỤ KHO VẬT TƯ THU NHẬP CAO 5-7 TRIỆU/ THÁNG LÀM VIỆC TẠI HÀ NỘI

NHÂN VIÊN PHỤ KHO VẬT TƯ THU NHẬP CAO 5-7 TRIỆU/ THÁNG LÀM VIỆC TẠI HÀ NỘI

 Công ty: 
 : Sản xuất
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương
5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
300,000 VNĐ
Quản lý xưởng may thu nhập cao 7-10 triệu/ tháng làm việc tại Hà Nội

Quản lý xưởng may thu nhập cao 7-10 triệu/ tháng làm việc tại Hà Nội

 Công ty: 
 : Sản xuất
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Quản đốc xưởng thu nhập cao 7-10 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

Quản đốc xưởng thu nhập cao 7-10 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Sản xuất
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Nhân viên Mua hàng thu nhập 4,5- 7 triệu/ tháng làm việc tại Bắc Ninh

Nhân viên Mua hàng thu nhập 4,5- 7 triệu/ tháng làm việc tại Bắc Ninh

 Công ty: 
 : Sản xuất
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 4,500,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
4,500,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Nhân viên mua hàng vật tư thu nhập 7-10 triệu/ tháng tại Hà Nội

Nhân viên mua hàng vật tư thu nhập 7-10 triệu/ tháng tại Hà Nội

 Công ty: 
 : Sản xuất
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Nhân viên xuất nhập khẩu thu nhập 7-10 triệu/ tháng tại TPHCM

Nhân viên xuất nhập khẩu thu nhập 7-10 triệu/ tháng tại TPHCM

 Công ty: 
 : Sản xuất
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
KẾ TOÁN KHO - THU MUA thu nhập cao 5-7 triệu/ tháng tại Quận 7

KẾ TOÁN KHO - THU MUA thu nhập cao 5-7 triệu/ tháng tại Quận 7

 Công ty: 
 : Sản xuất
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ

 Tìm kiếm