Tìm việc làm : Sản xuất (170)

Hiện tại Viecoi có 170 việc làm ngành Sản xuất

 Tìm việc làm Sản xuất (170)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Tuyển Nhân Viên Xuất - Nhập Khẩu ( Yêu Cầu Có Kinh Nghiệm Làm Việc)

Tuyển Nhân Viên Xuất - Nhập Khẩu ( Yêu Cầu Có Kinh Nghiệm Làm Việc)

 Công ty: 
 : Sản xuất
 Nơi làm: 
 : Long An
 Hạn nộp: 
30/06/2017
 : 30/06/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
TUYÊN BIÊN TẬP VIÊN TỦ SÁCH CHA MẸ

TUYÊN BIÊN TẬP VIÊN TỦ SÁCH CHA MẸ

 Công ty: 
 : Sản xuất
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/05/2017
 : 31/05/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
BIÊN TẬP VIÊN SÁCH KINH TẾ

BIÊN TẬP VIÊN SÁCH KINH TẾ

 Công ty: 
 : Sản xuất
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/05/2017
 : 31/05/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Nhân Viên Kiểm Hàng KCS/QC

Nhân Viên Kiểm Hàng KCS/QC

 Công ty: 
 : Sản xuất
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/05/2017
 : 31/05/2017
 Lương 4,500,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
4,500,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
CHUYÊN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU - Trình Độ Trung Cấp Trở Lên

CHUYÊN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU - Trình Độ Trung Cấp Trở Lên

 Công ty: 
 : Sản xuất
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
20/05/2017
 : 20/05/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
TUYỂN GẤP NHÂN VIÊN NHẢY SIZE, GIÁC SƠ ĐỒ

TUYỂN GẤP NHÂN VIÊN NHẢY SIZE, GIÁC SƠ ĐỒ

 Công ty: 
 : Sản xuất
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
25/05/2017
 : 25/05/2017
 Lương 5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Nhân Viên Kinh Doanh - Tìm Kiếm Khách Hàng Có Nhu Cầu Xuất Nhập Khẩu Hàng Hóa

Nhân Viên Kinh Doanh - Tìm Kiếm Khách Hàng Có Nhu Cầu Xuất Nhập Khẩu Hàng Hóa

 Công ty: 
 : Sản xuất
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/05/2017
 : 31/05/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 1,000,000 VNĐ
 Lương
5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
1,000,000 VNĐ
THỢ CƠ KHÍ - KHÔNG YÊU CẦU TRÌNH ĐỘ VÀ KINH NGHIỆM

THỢ CƠ KHÍ - KHÔNG YÊU CẦU TRÌNH ĐỘ VÀ KINH NGHIỆM

 Công ty: 
 : Sản xuất
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/07/2017
 : 31/07/2017
 Lương 6,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
6,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Thợ Điện Bảo Trì, Bảo Dưỡng Máy Móc Theo Chỉ Đạo

Thợ Điện Bảo Trì, Bảo Dưỡng Máy Móc Theo Chỉ Đạo

 Công ty: 
 : Sản xuất
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/07/2017
 : 31/07/2017
 Lương 6,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
6,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Tuyển Lao Động Phổ Thông Vận Hành Máy

Tuyển Lao Động Phổ Thông Vận Hành Máy

 Công ty: 
 : Sản xuất
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/07/2017
 : 31/07/2017
 Lương 6,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
6,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất