Tìm việc làm : Nhóm ngành khác (102)

Hiện tại Viecoi có 102 việc làm ngành Nhóm ngành khác

 Tìm việc làm Nhóm ngành khác (102)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Lái xe taxi Hà Nội - Lương 8 - 15 triệu

Lái xe taxi Hà Nội - Lương 8 - 15 triệu

 Công ty: 
 : Nhóm ngành khác
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/07/2017
 : 31/07/2017
 Lương 8,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
8,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
KỸ THUẬT VIÊN PHOTOSHOP - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

KỸ THUẬT VIÊN PHOTOSHOP - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

 Công ty: 
 : Nhóm ngành khác
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
24/06/2017
 : 24/06/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
PHÓ GIÁM ĐỐC PTC- CAMPUCHIA

PHÓ GIÁM ĐỐC PTC- CAMPUCHIA

 Công ty: 
 : Nhóm ngành khác
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/09/2017
 : 15/09/2017
 Lương 18,000,000 - 25,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 2,000,000 VNĐ
 Lương
18,000,000 - 25,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
2,000,000 VNĐ
NHÂN VIÊN THIẾT KẾ ĐỒ HOẠ- QUẬN 8

NHÂN VIÊN THIẾT KẾ ĐỒ HOẠ- QUẬN 8

 Công ty: 
 : Nhóm ngành khác
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
01/09/2017
 : 01/09/2017
 Lương 8,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương
8,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
500,000 VNĐ
NHÂN VIÊN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG BIẾT TIẾNG NHẬT- BÌNH DƯƠNG

NHÂN VIÊN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG BIẾT TIẾNG NHẬT- BÌNH DƯƠNG

 Công ty: 
 : Nhóm ngành khác
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
01/09/2017
 : 01/09/2017
 Lương 300 - 500 USD
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương
300 - 500 USD
 Tiền thưởng
300,000 VNĐ
TRỢ LÝ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ- BIẾT TIẾNG NHẬT- ĐỒNG NAI

TRỢ LÝ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ- BIẾT TIẾNG NHẬT- ĐỒNG NAI

 Công ty: 
 : Nhóm ngành khác
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
01/09/2017
 : 01/09/2017
 Lương 10,000,000 - 13,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 1,000,000 VNĐ
 Lương
10,000,000 - 13,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
1,000,000 VNĐ
Nhân Viên Lái Xe Khu Vực TP.HCM

Nhân Viên Lái Xe Khu Vực TP.HCM

 Công ty: 
 : Nhóm ngành khác
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/06/2017
 : 30/06/2017
 Lương 4,600,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
4,600,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
TUYỂN NHÂN VIÊN LÁI XE ĐƯA ĐÓN LÃNH ĐẠO

TUYỂN NHÂN VIÊN LÁI XE ĐƯA ĐÓN LÃNH ĐẠO

 Công ty: 
 : Nhóm ngành khác
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/06/2017
 : 30/06/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
GIÁM SÁT VIÊN  TÀI KHOẢN LƯƠNG CAO TẠI QUẬN 1

GIÁM SÁT VIÊN TÀI KHOẢN LƯƠNG CAO TẠI QUẬN 1

 Công ty: 
 : Nhóm ngành khác
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
08/08/2017
 : 08/08/2017
 Lương 500 - 1,000 USD
 Tiền thưởng 3,000,000 VNĐ
 Lương
500 - 1,000 USD
 Tiền thưởng
3,000,000 VNĐ
NHÂN VIÊN ĐÁNH MÁY TẠI NHÀ - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

NHÂN VIÊN ĐÁNH MÁY TẠI NHÀ - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

 Công ty: 
 : Nhóm ngành khác
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/06/2017
 : 30/06/2017
 Lương 1,000,000 - 3,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
1,000,000 - 3,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất