Đang xử lý

 Việc làm  /  Hải Phòng /  Hành chính/ Văn phòng /  VIỆC LÀM CHUYÊN VIÊN XÂY DỰNG KPI – NHÀ MÁY SẢN XUẤT KẾT CẤU THÉP tại Hải Phòng - Xây Lắp Hải Long

VIỆC LÀM CHUYÊN VIÊN XÂY DỰNG KPI – NHÀ MÁY SẢN XUẤT KẾT CẤU THÉP tại Hải Phòng - Xây Lắp Hải Long

16,000,000 - 20,000,000 VNĐ
0 VNĐ

Thông tin tuyển dụng

Điều kiện làm việc

Mô tả công việc

Nội dung công việc
- Xây dựng và Vận hành hệ thống/chương trình quản lý KPI
 • Xây dựng quy định, chính sách KPI áp dụng cho các Phòng ban, các Cá nhân.
 • Lập báo cáo phân tích, đánh giá kết quả thực hiện KPI của các Phòng ban và các Cá nhân
 • Xây dựng, triển khai và tổng hợp kết quả thực hiện chương trình thi đua về Hiệu suất của các Phòng ban, Cá nhân và toàn Công ty
 • Truyền thông, Hướng dẫn bộ chỉ tiêu KPI đến Cá nhân, Bộ phận liên quan.
 • Tổng kết và đánh giá kết quả.
 • Tham gia Nghiên cứu các Phương pháp mới để đánh giá, đo lường và phân tích các chỉ số Hiệu suất
 - Quản lý kết quả hiệu suất 
 • Thực hiện theo dõi và tổng hợp các Kết quả hiệu suất. Thông báo đến Cá nhân, bộ phận liên quan và Phòng HCNS để làm cơ cở tính lương
 • Thực hiện báo cáo phân tích, đánh giá tính phù hợp của kết quả hiệu suất với kết quả kinh doanh. Từ đó có cảnh báo, điều chỉnh các Chỉ tiêu cho phù hợp
 • Đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng công việc, giảm thiểu các gian lận trong việc ghi nhận kết quả KPIs
 • Đề xuất điều chỉnh cơ chế, phương pháp đánh giá, ghi nhận kết quả KPIs
  Tham gia xây dựng và điều chỉnh cơ chế lương thưởng hiệu suất
- Nhiệm vụ khác 
 • Hỗ trợ các công việc chung của Bộ phận liên quan về Vận hành và Tham gia Xây dựng Mục tiêu cho các Bộ phận
Thời gian làm việc: 7h30 - 17h00, Nghỉ chiều Thứ 7 và CN
  15-20 triệu VNĐ
 25/04/2024
  6-8 triệu VNĐ
 25/04/2024
  12-15 triệu VNĐ
 04/05/2024
  8-15 triệu VNĐ
 04/05/2024
  8-10 triệu VNĐ
 04/05/2024