Resume Maker Tạo Hồ Sơ (CV/Resume) xin việc đẹp miễn phí trên web và app Miễn phí - Google Play & App Store
Install ×
 Việc làm  /  Người tìm việc  /  Kết quả tìm việc làm

Tìm việc làm: Họa Viên Kiến Trúc (5)

Họa viên

Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 31/12/2019
 Lương:  8,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Thưởng:  0 VNĐ

kỹ sư thiết kế cầu đường

Nơi làm việc:  Hà Nội
Hạn nộp: 20/10/2019
 Lương:  7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Thưởng:  0 VNĐ

Họa viên nhà công nghiệp và chung cư

Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 30/06/2019
 Lương:  15,000,000 - 17,000,000 VNĐ
 Thưởng:  0 VNĐ

Họa viên triển khai thiết kế kiến trúc

Nơi làm việc:  Tp. Hồ Chí Minh, Tp. Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 29/06/2019
 Lương:  12,000,000 - 17,000,000 VNĐ
 Thưởng:  0 VNĐ

KIEN TRUC SU VE 3D

Nơi làm việc:  Đà Nẵng
Hạn nộp: 31/05/2019
 Lương:  5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Thưởng:  0 VNĐ