Việc làm  /  Tìm việc làm: Nhà hàng, Khách sạn tại TPHCM 12/2022
Việc tại nhà:

Tìm việc làm: ViecOi có 112 tin tuyển dụng việc làm lĩnh vực Nhà hàng, Khách sạn tại TPHCM

  4-8 triệu VNĐ
 23/12/2022
30
  6-7 triệu VNĐ
 23/12/2022
0
  7 triệu VNĐ
 23/12/2022
0
  7-8 triệu VNĐ
 23/12/2022
2
  10-15 triệu VNĐ
 23/12/2022
2
  5-8 triệu VNĐ
 23/12/2022
2
  8-10 triệu VNĐ
 23/12/2022
1
  3-6 triệu VNĐ
 23/12/2022
4

Nhân viên Fulltime - Parttime

3.5-7 triệu VNĐ
23/12/2022
  3.5-7 triệu VNĐ
 23/12/2022
5

Nhân viên Phụ Bếp

8-10 triệu VNĐ
23/12/2022
  8-10 triệu VNĐ
 23/12/2022
2