Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Tìm việc làm: Lao động phổ thông tại TPHCM 01/2022
Việc tại nhà:

Tìm việc làm: ViecOi có 220 tin tuyển dụng việc làm ngành nghề Lao động phổ thông tại TPHCM

Tìm việc làm 01/2022 tại TPHCM  ngành nghề Lao động phổ thông, Lao động phổ thông 

Tạp Vụ/ Dọn Phòng Khách Sạn

Công ty: Avatar6
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  6-7 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  6-7 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
14
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 4 điểm

Tổng điểm: 14 điểm

Xem cách tính điểm

NHÂN VIÊN PHỤC VỤ

Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  7-15 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  7-15 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
23
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 13 điểm

Tổng điểm: 23 điểm

Xem cách tính điểm

NHÂN VIÊN Thu ngân Phục vụ Phụ bếp

Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  5-7 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  5-7 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
23
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 13 điểm

Tổng điểm: 23 điểm

Xem cách tính điểm
Nơi làm việc:  Long An
 Lương:  7-12 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
34
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 24 điểm

Tổng điểm: 34 điểm

Xem cách tính điểm
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  6.5-7 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
37
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 27 điểm

Tổng điểm: 37 điểm

Xem cách tính điểm

Nhân viên đóng gói sản phẩm

Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  7-8 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  7-8 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/02/2022
 Tiền thưởng: 1.4 triệu VNĐ
43
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 33 điểm

Tổng điểm: 43 điểm

Xem cách tính điểm

NHÂN VIÊN VỆ SINH TÒA NHÀ

Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  4 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  4 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/02/2022
 Tiền thưởng: 1.4 triệu VNĐ
21
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 11 điểm

Tổng điểm: 21 điểm

Xem cách tính điểm

lao động phổ thông

Công ty: Hoài Thương
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  8 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  8 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
51
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Hiển thị top: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 31 điểm

Tổng điểm: 51 điểm

Xem cách tính điểm

Nhân viên chăm sóc bảo dưỡng xe

Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  5-8 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  5-8 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
42
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Hiển thị top: 20 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 12 điểm

Tổng điểm: 42 điểm

Xem cách tính điểm

NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY CẮT

Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  7-12 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  7-12 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/02/2022
 Tiền thưởng: 1.4 triệu VNĐ
65
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 55 điểm

Tổng điểm: 65 điểm

Xem cách tính điểm