Việc làm  /  Tìm việc làm: quan ly ban hang 06/2022
Việc tại nhà:

Tìm việc làm: ViecOi có 5 tin tuyển dụng việc làm quan ly ban hang

Tìm việc làm 06/2022 với từ khóa quan ly ban hang 

  15 triệu VNĐ
 30/06/2022
 Không tiền thưởng
10
  • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm
  18-25 triệu VNĐ
 28/06/2022
 Không tiền thưởng
11
  • Đăng việc: 10 điểm
  • Ứng viên nộp hồ sơ: 1 điểm

Tổng điểm: 11 điểm

Xem cách tính điểm
  TPHCM
  7-15 triệu VNĐ
 28/06/2022
 5 triệu VNĐ
11
  • Đăng việc: 10 điểm
  • Ứng viên nộp hồ sơ: 1 điểm

Tổng điểm: 11 điểm

Xem cách tính điểm
  TPHCM
  6-13 triệu VNĐ
 28/06/2022
 Không tiền thưởng
10
  • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm
  10-12 triệu VNĐ
 28/06/2022
 Không tiền thưởng
11
  • Đăng việc: 10 điểm
  • Ứng viên nộp hồ sơ: 1 điểm

Tổng điểm: 11 điểm

Xem cách tính điểm