Đang xử lý

Việc làm {key1} tại {key2} - ViecOi.vn

 Việc làm  /  Bình Thuận /  Bán lẻ/ Cửa hàng /  TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ TẠI BÌNH THUẬN tại Bình Thuận - Thương Mại Vĩnh Phát

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ TẠI BÌNH THUẬN tại Bình Thuận - Thương Mại Vĩnh Phát

8,700,000 - 12,000,000 VNĐ
3,500,000 VNĐ

Thông tin tuyển dụng

Điều kiện làm việc

Mô tả công việc

Vị trí: VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

NHIỆM VỤ CÔNG VIỆC
Xây dựng và thực hiện kế hoạch tuyển dụng
 • Nhân viên Hành chính nhân sự có trách nhiệm tổng hợp ý kiến và nhu cầu của các phòng ban. 
 • Lập kế hoạch tuyển dụng để trình lên Trưởng phòng. 
 • Đăng bài tuyển dụng, sàng lọc hồ sơ của các ứng viên. 
 • Phối hợp với các bộ phận liên quan, chọn ra những ứng viên phù hợp. 
 • Gửi thông báo, soạn thảo hợp đồng lao động tới những ứng viên đã trúng tuyển. 
 • Đánh giá kết quả trong báo cáo trình lên trưởng phòng. 
 • Hướng dẫn, giới thiệu cho nhân viên mới về các chính sách, quy định nhân sự của công ty. 

Tổ chức, thực hiện các kế hoạch đào tạo
 • Lập kế hoạch đào tạo từng đối tượng lao động từ các nhu cầu đào tạo, trình lên trưởng phòng.
 • Lựa chọn và liên hệ với cơ sở đào tạo dựa trên các đề xuất. 
 • Thực hiện giám sát các chương trình đào tạo, giúp đỡ các bạn nhân viên cũng như các tổ thi công nâng cao trình độ tay nghề làm việc. 

Điều hành, cập nhật hệ thống lương thưởng, đãi ngộ 
 • Tổng hợp ngày công; tính lương, thưởng và các đãi ngộ khác cho người lao động, gửi cho phòng kế toán kiểm tra.
 • Theo sát và cập nhật hệ thống những thay đổi về lương thưởng của người lao động.
 • Hỗ trợ trưởng phòng lên kế hoạch tiền lương hằng năm dưới sự phê duyệt của ban giám đốc. 
 • Chấp hành đúng quy định về BHYT, BHXH và nhanh chóng hoàn tất các quy trình thủ tục tham gia, hưởng các chế độ đãi ngộ của người lao động. 

Xây dựng, giám sát, đánh giá hệ thống quản trị
 • Tham gia xây dựng để hoàn thiện hệ thống quản trị.
 • Kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện hệ thống quản trị theo đúng kế hoạch đề ra.
 • Yêu cầu các đơn vị hoàn thiện biểu mẫu và tài liệu nếu cần thiết.

Theo dõi, quản lý, cập nhật hồ sơ nhân sự
 • Liên tục theo dõi những biến động trong nhân sự.
 • Định kỳ kê khai, thống kê và lập báo cáo phân tích sử dụng nhân sự cho trưởng phòng để trình lên ban giám đốc xét duyệt.
 • Dự thảo các văn bản thay đổi công việc, mức lương, khen thưởng, xử phạt và chấm dứt hợp đồng lao động.

Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo
 • Tham gia và hoàn thành đúng yêu cầu các dự án thuộc chức năng nhiệm vụ theo phân công.
 • Phổ biến các quy định và giải đáp thắc mắc, khiếu nại liên quan tới người lao động.
 • Tạo mối quan hệ tốt đẹp, đoàn kết trong nội bộ.
 • Có ý thức bảo vệ tài sản, thiết bị và máy móc, tài liệu được giao phó.
 • Không làm lộ thông tin bí mật và các bí quyết công nghệ của công ty.
  12-45 triệu VNĐ
 06/10/2023
  4-30 triệu VNĐ
 06/10/2023
  8-13 triệu VNĐ
 10/10/2023
  11-20 triệu VNĐ
 11/10/2023
  6-14 triệu VNĐ
 30/09/2023