Việc làm Sản Xuất (34)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT BIẾT TIẾNG ANH- QUẬN 7

GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT BIẾT TIẾNG ANH- QUẬN 7

 Công ty: 
 : Sản xuất / Vận hành sản xuất
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/09/2017
 : 15/09/2017
 Lương 3,000 - 5,000 USD
 Tiền thưởng 5,000,000 VNĐ
 Lương   3,000 - 5,000 USD
 Tiền thưởng  5,000,000 VNĐ
TRƯỞNG CA SẢN XUẤT ( Staff Leader FAN)- QUẬN 9

TRƯỞNG CA SẢN XUẤT ( Staff Leader FAN)- QUẬN 9

 Công ty: 
 : Sản xuất / Vận hành sản xuất
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/09/2017
 : 15/09/2017
 Lương 14,000,000 - 16,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 2,000,000 VNĐ
 Lương   14,000,000 - 16,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  2,000,000 VNĐ
TRỢ LÝ QUẢN LÝ SẢN XUẤT BIẾT TIẾNG NHẬT- ĐỨC HOÀ LONG AN

TRỢ LÝ QUẢN LÝ SẢN XUẤT BIẾT TIẾNG NHẬT- ĐỨC HOÀ LONG AN

 Công ty: 
 : Sản xuất / Vận hành sản xuất
 Nơi làm: 
 : Long An
 Hạn nộp: 
15/09/2017
 : 15/09/2017
 Lương 300 - 400 USD
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương   300 - 400 USD
 Tiền thưởng  300,000 VNĐ
NHÂN VIÊN SALE BIẾT TIẾNG NHẬT-BÌNH THẠNH

NHÂN VIÊN SALE BIẾT TIẾNG NHẬT-BÌNH THẠNH

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
01/09/2017
 : 01/09/2017
 Lương 400 - 600 USD
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương   400 - 600 USD
 Tiền thưởng  500,000 VNĐ
TUYỂN NHÂN VIÊN LÀM TẠI BỘ PHẬN ÉP NHỰA

TUYỂN NHÂN VIÊN LÀM TẠI BỘ PHẬN ÉP NHỰA

 Công ty: 
 : Sản xuất / Vận hành sản xuất
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/06/2017
 : 30/06/2017
 Lương 6,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương   6,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  300,000 VNĐ
QUẢN LÝ SẢN XUẤT BIẾT TIẾNG NHẬT- LONG AN

QUẢN LÝ SẢN XUẤT BIẾT TIẾNG NHẬT- LONG AN

 Công ty: 
 : Sản xuất / Vận hành sản xuất
 Nơi làm: 
 : Long An
 Hạn nộp: 
01/09/2017
 : 01/09/2017
 Lương 500 - 1,000 USD
 Tiền thưởng 1,000,000 VNĐ
 Lương   500 - 1,000 USD
 Tiền thưởng  1,000,000 VNĐ
QUẢN LÝ SẢN XUẤT-TIẾNG NHẬT HOẶC TIẾNG ANH- ĐỒNG NAI (có xe đưa đón)

QUẢN LÝ SẢN XUẤT-TIẾNG NHẬT HOẶC TIẾNG ANH- ĐỒNG NAI (có xe đưa đón)

 Công ty: 
 : Sản xuất / Vận hành sản xuất
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
01/09/2017
 : 01/09/2017
 Lương 10,000,000 - 16,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 1,000,000 VNĐ
 Lương   10,000,000 - 16,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  1,000,000 VNĐ
KỸ THUẬT VIÊN SẢN XUẤT - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

KỸ THUẬT VIÊN SẢN XUẤT - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

 Công ty: 
 : Điện / Điện tử / Điện lạnh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/06/2017
 : 30/06/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
QUẢN LÝ SẢN XUẤT BIẾT TIẾNG NHẬT TẠI ĐỒNG NAI

QUẢN LÝ SẢN XUẤT BIẾT TIẾNG NHẬT TẠI ĐỒNG NAI

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
08/08/2017
 : 08/08/2017
 Lương 500 - 1,000 USD
 Tiền thưởng 3,000,000 VNĐ
 Lương   500 - 1,000 USD
 Tiền thưởng  3,000,000 VNĐ
NHÂN VIÊN SẢN XUẤT HÀNG HÓA TRONG NGÀNH DỆT MAY BIẾT TIẾNG NHẬT

NHÂN VIÊN SẢN XUẤT HÀNG HÓA TRONG NGÀNH DỆT MAY BIẾT TIẾNG NHẬT

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
26/08/2017
 : 26/08/2017
 Lương 1,000 - 2,000 USD
 Tiền thưởng 5,000,000 VNĐ
 Lương   1,000 - 2,000 USD
 Tiền thưởng  5,000,000 VNĐ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất