Việc làm Kỹ Sư Hạ Tầng (2)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Tuyển dụng vị trí Kỹ sư giám sát công trình có kinh nghiệm

Tuyển dụng vị trí Kỹ sư giám sát công trình có kinh nghiệm

 Công ty: 
 : Kiến trúc
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/07/2017
 : 31/07/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Kỹ sư thiết kế kết cấu Quận Cầu Giấy

Kỹ sư thiết kế kết cấu Quận Cầu Giấy

 Công ty: 
 : Xây dựng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
20/03/2017
 : 20/03/2017
 Lương 12,000,000 - 18,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   12,000,000 - 18,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất