Đang xử lý

 Việc làm  /  Thanh Hóa /  Y tế/ Dược /  VIỆC LÀM NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG tại Thanh Hóa - Dược Phẩm Phytogen

VIỆC LÀM NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG tại Thanh Hóa - Dược Phẩm Phytogen

10,000,000 - 15,000,000 VNĐ
0 VNĐ

Thông tin tuyển dụng

Điều kiện làm việc

Mô tả công việc

Nội dung công việc
  • Giới thiệu, tư vấn và thuyết phục các khách hàng sử sản phẩm của công ty. 
  • Lập kế hoạch và tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh theo khu vực được phân công: duy trì những quan hệ kinh doanh hiện có, thiết lập những những mối quan hệ kinh doanh mới.
  • Thu thập thông tin khách hàng và đối thủ cạnh tranh, phản hồi về cho BGĐ và quản lý kinh doanh
  • Tham mưu cho các cấp lãnh đạo về các thông tin thị trường, đề xuất chiến thuật kinh doanh phù hợp
  • Thường xuyên tiếp xúc khách hàng, nắm rõ các thông tin của khách hàng. Tiếp nhận các phản ánh và yêu cầu của khách hàng về sản phẩm của Công ty, công tác giao hàng… Báo cáo với Ban lãnh đạo, Trưởng bộ phận về những khiếu nại và nhu cầu của khách hàng để tìm ra hướng giải quyết.
  • Tham gia đầy đủ các buổi đào tạo của công ty. 
  • Hỗ trợ phòng kế toán đốc thúc khách hàng thanh toán công nợ cho đến khi khách hàng đã thanh toán xong
  8.5-100 triệu VNĐ
 01/05/2024
  8.5-100 triệu VNĐ
 01/05/2024
  5 triệu VNĐ
 01/05/2024
  7-30 triệu VNĐ
 25/04/2024
  12-20 triệu VNĐ
 19/04/2024