Đang xử lý

 Việc làm  /  Bình Dương /  Kinh doanh/ Điều hành /  VIỆC LÀM NHÂN VIÊN KINH DOANH tại Bình Dương - Mtv Safi Styles

VIỆC LÀM NHÂN VIÊN KINH DOANH tại Bình Dương - Mtv Safi Styles

6,000,000 - 11,000,000 VNĐ
0 VNĐ

Thông tin tuyển dụng

Điều kiện làm việc

Mô tả công việc

Nội dung công việc
- Thống kê giấy tờ xuất - nhập- tồn kho và báo cáo hằng ngày cho cấp trên.
- Tư vấn, giới thiệu sản phẩm cho khách hàng, tạo mối quan hệ ngoại giao đối tác.
- Theo dõi đơn hàng để báo cáo xử lí khi khách hàng phản hồi.
- Phát tiển thị trường 
- phát triển đối tác
  5-7 triệu VNĐ
 19/04/2024
  7-20 triệu VNĐ
 25/04/2024
  7-15 triệu VNĐ
 25/04/2024
  10-12 triệu VNĐ
 19/04/2024
  18-22 triệu VNĐ
 01/05/2024