Việc làm Vĩnh Phúc (47)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Quản Lý Nhà Hàng tại Vĩnh Yên

Quản Lý Nhà Hàng tại Vĩnh Yên

 Công ty: 
 : Nhà hàng / Khách sạn
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên ban thanh tra giám sát

Nhân viên ban thanh tra giám sát

 Công ty: 
 : Hành chính / Thư ký
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Chuyên viên Đào tạo

Chuyên viên Đào tạo

 Công ty: 
 : Nhà hàng / Khách sạn
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển Nhân Viên Kiểm Soát Nội Bộ Chi Nhánh Thu Nhập 7-10 triệu/tháng

Tuyển Nhân Viên Kiểm Soát Nội Bộ Chi Nhánh Thu Nhập 7-10 triệu/tháng

 Công ty: 
 : Kế toán / Kiểm toán
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/08/2017
 : 31/08/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Chuyên viên tuyển dụng thu nhập 5-7 triệu/ tháng, làm việc tại Vĩnh Phúc

Chuyên viên tuyển dụng thu nhập 5-7 triệu/ tháng, làm việc tại Vĩnh Phúc

 Công ty: 
 : Nhân sự
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/08/2017
 : 15/08/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Trưởng ban thanh tra giám sát, yêu cầu có kinh nghiệm, làm việc tại Vĩnh Phúc

Trưởng ban thanh tra giám sát, yêu cầu có kinh nghiệm, làm việc tại Vĩnh Phúc

 Công ty: 
 : Hành chính / Thư ký
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/08/2017
 : 15/08/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Quản lý quán cafe thu nhập 7-10 triệu/tháng, làm việc tại Vĩnh Phúc

Quản lý quán cafe thu nhập 7-10 triệu/tháng, làm việc tại Vĩnh Phúc

 Công ty: 
 : Du lịch
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
07/08/2017
 : 07/08/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Giám Đốc Nhân Sự Ngành May Mặc lương cao, làm việc tại Vĩnh Phúc

Giám Đốc Nhân Sự Ngành May Mặc lương cao, làm việc tại Vĩnh Phúc

 Công ty: 
 : Nhân sự
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/08/2017
 : 31/08/2017
 Lương 3,500 - 4,500 USD
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   3,500 - 4,500 USD
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển Lái Xe Tải Và Phụ Xe bằng b2 trở lên (có bổ túc) lương 13-15 triệu
 Lương   13,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  500,000 VNĐ
Nhân viên chở nước sạch và đá sạch lương 5-6 triệu/ tháng, không cần kinh nghiệm

Nhân viên chở nước sạch và đá sạch lương 5-6 triệu/ tháng, không cần kinh nghiệm

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/07/2017
 : 31/07/2017
 Lương 5,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm