Việc làm Nam Định (132)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Công nhân đóng gói thành phẩm thu nhập 3-5tr/ tháng làm việc tại Nam Định

Công nhân đóng gói thành phẩm thu nhập 3-5tr/ tháng làm việc tại Nam Định

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
29/01/2018
 : 29/01/2018
 Lương 3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên kinh doanh online - CTCP Dược phẩm PQA thu nhập 5-10tr/ tháng làm việc tại Hà Nội

Nhân viên kinh doanh online - CTCP Dược phẩm PQA thu nhập 5-10tr/ tháng làm việc tại Hà Nội

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
25/01/2018
 : 25/01/2018
 Lương 5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Y bác sĩ - CTCP Dược phẩm PQA thu nhập 7tr/ tháng

Y bác sĩ - CTCP Dược phẩm PQA thu nhập 7tr/ tháng

 Công ty: 
 : Y tế / Chăm sóc sức khỏe
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
16/01/2018
 : 16/01/2018
 Lương 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Kế toán tổng hợp - CTCP Dược phẩm PQA thu nhập 5tr/ tháng làm việc tại Nam Định

Kế toán tổng hợp - CTCP Dược phẩm PQA thu nhập 5tr/ tháng làm việc tại Nam Định

 Công ty: 
 : Kế toán / Kiểm toán
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
16/01/2018
 : 16/01/2018
 Lương 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Kiểm toán nội bộ - CTCP Dược phẩm PQA thu nhập 5tr/ tháng tại TPHCM

Kiểm toán nội bộ - CTCP Dược phẩm PQA thu nhập 5tr/ tháng tại TPHCM

 Công ty: 
 : Kế toán / Kiểm toán
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
16/01/2018
 : 16/01/2018
 Lương 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Dược sĩ - CTCP Dược phẩm PQA thu nhập 5tr/ tháng làm việc tại Hà Nội

Dược sĩ - CTCP Dược phẩm PQA thu nhập 5tr/ tháng làm việc tại Hà Nội

 Công ty: 
 : Dược phẩm
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
16/01/2018
 : 16/01/2018
 Lương 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm