Việc làm Hải Dương (107)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Tuyển Lái Xe Bằng B2 Trở Lên Và Phụ Xe(nhận bổ túc tay lái)

Tuyển Lái Xe Bằng B2 Trở Lên Và Phụ Xe(nhận bổ túc tay lái)

 Công ty: 
 : Vận chuyển / Giao nhận / Kho
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
29/08/2017
 : 29/08/2017
 Lương 13,000,000 - 14,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 200,000 VNĐ
 Lương   13,000,000 - 14,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  200,000 VNĐ
Công ty TNHH Force Unique Việt Nam

Công ty TNHH Force Unique Việt Nam

 Công ty: 
 : Mỹ thuật / Nghệ thuật / Thiết kế
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
07/09/2017
 : 07/09/2017
 Lương 5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
NAM NỮ BÁN XĂNG DẦU LÀM HÀNH CHÍNH VÀ THEO CA ĐI LÀM NGAY

NAM NỮ BÁN XĂNG DẦU LÀM HÀNH CHÍNH VÀ THEO CA ĐI LÀM NGAY

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/08/2017
 : 31/08/2017
 Lương 7,000,000 - 7,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng 200,000 VNĐ
 Lương   7,000,000 - 7,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng  200,000 VNĐ
Nam nhân viên lái xe và phụ xe giao hàng đi làm ngay

Nam nhân viên lái xe và phụ xe giao hàng đi làm ngay

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/08/2017
 : 31/08/2017
 Lương 7,000,000 - 7,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng 200,000 VNĐ
 Lương   7,000,000 - 7,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng  200,000 VNĐ
Tuyển Lái Xe Tải Và Phụ Xe( có nhận lái mới và bổ túc thu nhập cao làm việc tại HẢI DƯƠNG

Tuyển Lái Xe Tải Và Phụ Xe( có nhận lái mới và bổ túc thu nhập cao làm việc tại HẢI DƯƠNG

 Công ty: 
 : Lao động phổ thông
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 13,000,000 - 14,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 200,000 VNĐ
 Lương   13,000,000 - 14,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  200,000 VNĐ
Thiết kế các mẫu khuôn thu nhập 5-10 triệu/ tháng làm việc tại Hải Dương

Thiết kế các mẫu khuôn thu nhập 5-10 triệu/ tháng làm việc tại Hải Dương

 Công ty: 
 : Mỹ thuật / Nghệ thuật / Thiết kế
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/09/2017
 : 30/09/2017
 Lương 5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Cần Tuyển Thêm Lái xe tải + Phụ Xe thu nhập cao 7-14 triệu/ tháng tại Hải Dương

Cần Tuyển Thêm Lái xe tải + Phụ Xe thu nhập cao 7-14 triệu/ tháng tại Hải Dương

 Công ty: 
 : Vận chuyển / Giao nhận / Kho
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/08/2017
 : 31/08/2017
 Lương 7,000,000 - 14,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 300,000 VNĐ
 Lương   7,000,000 - 14,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  300,000 VNĐ
Tuyển Thếm NV Lái xe tải + Phụ xe thu nhập 7-14 triệu/ tháng, không yêu cầu kinh nghiệm

Tuyển Thếm NV Lái xe tải + Phụ xe thu nhập 7-14 triệu/ tháng, không yêu cầu kinh nghiệm

 Công ty: 
 : Vận chuyển / Giao nhận / Kho
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/08/2017
 : 31/08/2017
 Lương 7,000,000 - 14,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 14,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm