Việc làm Hà Tĩnh (93)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
nhân viên kinh doanh thu nhập 5-7 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

nhân viên kinh doanh thu nhập 5-7 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
23/11/2017
 : 23/11/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
GiÁM SÁT Kinh Doanh thu nhập 7-15 triệu/ tháng làm việc tuyển nhiều tỉnh thành

GiÁM SÁT Kinh Doanh thu nhập 7-15 triệu/ tháng làm việc tuyển nhiều tỉnh thành

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
11/11/2017
 : 11/11/2017
 Lương 7,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
GiÁM ĐỐC MIỀN thu nhập cao 15-30 triệu/ tháng tuyển gấp nhiều tỉnh thành

GiÁM ĐỐC MIỀN thu nhập cao 15-30 triệu/ tháng tuyển gấp nhiều tỉnh thành

 Công ty: 
 : Dịch vụ khách hàng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
11/11/2017
 : 11/11/2017
 Lương 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   15,000,000 - 30,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
GiÁM ĐỐC MIỀN thu nhập cao 15-30 triệu/ tháng tuyển gấp nhiều tỉnh thành

GiÁM ĐỐC MIỀN thu nhập cao 15-30 triệu/ tháng tuyển gấp nhiều tỉnh thành

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
22/11/2017
 : 22/11/2017
 Lương 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   15,000,000 - 30,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
GiÁM ĐỐC MIỀN thu nhập 15-30 triệu/ tháng làm có kinh nghiệm 1-2 năm

GiÁM ĐỐC MIỀN thu nhập 15-30 triệu/ tháng làm có kinh nghiệm 1-2 năm

 Công ty: 
 : Ngành Khác
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
22/11/2017
 : 22/11/2017
 Lương 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   15,000,000 - 30,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Giám Sát Bán Hàng thu nhập 7-15 triệu/ tháng làm tuyển gấp ở nhiều tỉnh thành

Giám Sát Bán Hàng thu nhập 7-15 triệu/ tháng làm tuyển gấp ở nhiều tỉnh thành

 Công ty: 
 : Nội ngoại thất
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
21/11/2017
 : 21/11/2017
 Lương 7,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
GiÁM ĐỐC MIỀN thu nhập cao 15-30 triệu/ tháng tuyển gấp nhiều tỉnh thành

GiÁM ĐỐC MIỀN thu nhập cao 15-30 triệu/ tháng tuyển gấp nhiều tỉnh thành

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
14/11/2017
 : 14/11/2017
 Lương 15,000,000 - 30,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   15,000,000 - 30,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Giám sát bán hàng tại Nghệ An - Hà Tĩnh thu nhập 7-15 triệu/ tháng

Giám sát bán hàng tại Nghệ An - Hà Tĩnh thu nhập 7-15 triệu/ tháng

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
22/11/2017
 : 22/11/2017
 Lương 7,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 15,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm