Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Kết quả tìm việc làm: từ 2 đến 5 năm

Kết quả tìm kiếm  Xóa điều kiện tìm     Bộ lọc

Tìm việc làm: ViecOi có 2795 tin tuyển dụng việc làmtừ 2 đến 5 năm

Kết quả tìm việc làm có kinh nghiệm từ 2 đến 5 năm 

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ KẾT CẤU

Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  15-25 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  15-25 triệu VNĐ
Hạn nộp: 10/12/2021
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
11
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 1 điểm

Tổng điểm: 11 điểm

Xem cách tính điểm
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  23-46 triệu VNĐ
Hạn nộp: 25/12/2021
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
10
 • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm

Web Designer 1200USDgross

Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  16-27 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  16-27 triệu VNĐ
Hạn nộp: 31/01/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
10
 • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm

Lập Trình Viên Làm Việc Từ Xa

Nơi làm việc:  Đà Nẵng
 Lương:  20-50 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Đà Nẵng
 Lương:  20-50 triệu VNĐ
Hạn nộp: 31/12/2021
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
12
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 2 điểm

Tổng điểm: 12 điểm

Xem cách tính điểm

[Kizuna] Japanese Accountant cum HR

Nơi làm việc:  Long An
 Lương:  15-18 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Long An
 Lương:  15-18 triệu VNĐ
Hạn nộp: 31/12/2021
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
50
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Hiển thị top: 40 điểm

Tổng điểm: 50 điểm

Xem cách tính điểm

[Long An] Kế toán kiêm nhân sự tiếng Nhật

Nơi làm việc:  Long An
 Lương:  15-18 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Long An
 Lương:  15-18 triệu VNĐ
Hạn nộp: 31/12/2021
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
50
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Hiển thị top: 40 điểm

Tổng điểm: 50 điểm

Xem cách tính điểm

Nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu

Nơi làm việc:  Nghệ An
 Lương:  10-12 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Nghệ An
 Lương:  10-12 triệu VNĐ
Hạn nộp: 31/12/2021
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
10
 • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm

Nhân viên Kế toán Thuế

Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  15 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  15 triệu VNĐ
Hạn nộp: 31/12/2021
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
10
 • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm

Nhân viên kế toán tổng hợp

Nơi làm việc:  Long An
 Lương:  9-12 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Long An
 Lương:  9-12 triệu VNĐ
Hạn nộp: 09/12/2021
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
10
 • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  9-12 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  9-12 triệu VNĐ
Hạn nộp: 15/12/2021
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
14
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 4 điểm

Tổng điểm: 14 điểm

Xem cách tính điểm