Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Kết quả tìm việc làm: từ 1 đến 2 năm

Kết quả tìm kiếm  Xóa điều kiện tìm     Bộ lọc

Tìm việc làm: ViecOi có 2056 tin tuyển dụng việc làmtừ 1 đến 2 năm

Kết quả tìm việc làm có kinh nghiệm từ 1 đến 2 năm 

Nhân viên Marketing Digital

Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  7-12 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  7-12 triệu VNĐ
Hạn nộp: 31/12/2021
 Tiền thưởng: 1 triệu VNĐ
10
 • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm

Nhân viên kinh doanh

Công ty: Công ty CP
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  8-12 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  8-12 triệu VNĐ
Hạn nộp: 10/12/2021
 Tiền thưởng: 1.4 triệu VNĐ
10
 • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm
Nơi làm việc:  Cần Thơ
 Lương:  30-40 triệu VNĐ
Hạn nộp: 10/12/2021
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
11
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 1 điểm

Tổng điểm: 11 điểm

Xem cách tính điểm

Marketing Manager

Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  8 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  8 triệu VNĐ
Hạn nộp: 09/12/2021
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
10
 • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm

Nhân viên Kỹ thuật

Nơi làm việc:  Lâm Đồng
 Lương:  10-11 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Lâm Đồng
 Lương:  10-11 triệu VNĐ
Hạn nộp: 31/12/2021
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
10
 • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm

Nhân viên kinh doanh

Nơi làm việc:  Lâm Đồng
 Lương:  13-15 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Lâm Đồng
 Lương:  13-15 triệu VNĐ
Hạn nộp: 31/12/2021
 Tiền thưởng: 1.4 triệu VNĐ
10
 • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm
Nơi làm việc:  Bình Dương
 Lương:  12-20 triệu VNĐ
Hạn nộp: 30/12/2021
 Tiền thưởng: 5 triệu VNĐ
10
 • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm

Lập Trình Viên

Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  15-30 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  15-30 triệu VNĐ
Hạn nộp: 31/12/2021
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
10
 • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm

Chuyên viên Hoạch định Tài Chính

Công ty: AIAExchange
Nơi làm việc:  Đà Nẵng
 Lương:  12-26 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Đà Nẵng
 Lương:  12-26 triệu VNĐ
Hạn nộp: 25/12/2021
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
10
 • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm

Trưởng nhóm Tuyển dụng

Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  16 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TP HCM
 Lương:  16 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/12/2021
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
25
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 15 điểm

Tổng điểm: 25 điểm

Xem cách tính điểm