Việc làm  /  Tìm việc làm: Sản xuất, Vận hành sản xuất tại Bắc Ninh 12/2022
Việc tại nhà:

Tìm việc làm: ViecOi có 10 tin tuyển dụng việc làm lĩnh vực Sản xuất, Vận hành sản xuất tại Bắc Ninh

Bắc Ninh  Chuyên môn Sản xuất, Vận hành sản xuất  Xóa điều kiện tìm    Bộ lọc

  8-10 triệu VNĐ
 23/12/2022
1
  10-20 triệu VNĐ
 23/12/2022
2
  8-12 triệu VNĐ
 23/12/2022
3
  7.7-11.5 triệu VNĐ
 23/12/2022
4
  15 triệu VNĐ
 23/12/2022
5
  7 triệu VNĐ
 23/12/2022
6
  9-15 triệu VNĐ
 23/12/2022
7
  8.145-9 triệu VNĐ
 23/12/2022
8
  10-18 triệu VNĐ
 23/12/2022
9
  7-12 triệu VNĐ
 23/12/2022
10