Việc làm  /  Tìm việc làm: Sản xuất, Vận hành sản xuất tại Bắc Ninh 12/2022
Việc tại nhà:

Tìm việc làm: ViecOi có 9 tin tuyển dụng việc làm lĩnh vực Sản xuất, Vận hành sản xuất tại Bắc Ninh

Bắc Ninh  Chuyên môn Sản xuất, Vận hành sản xuất  Xóa điều kiện tìm    Bộ lọc

  8.145-9 triệu VNĐ
 28/12/2022
0
  10-20 triệu VNĐ
 08/12/2022
4
  10-15 triệu VNĐ
 08/12/2022
5
  7 triệu VNĐ
 08/12/2022
1
  15 triệu VNĐ
 08/12/2022
1
  7.7-11.5 triệu VNĐ
 08/12/2022
1
  8-12 triệu VNĐ
 08/12/2022
2
  9-15 triệu VNĐ
 08/12/2022
0
  8-10 triệu VNĐ
 08/12/2022
10