Việc làm  /  Tìm việc làm  /  Tìm việc làm: Hành chính / Thư ký tại TPHCM 01/2022
Việc tại nhà:

Tìm việc làm: ViecOi có 188 tin tuyển dụng việc làm ngành nghề Hành chính / Thư ký tại TPHCM

Tìm việc làm 01/2022 tại TPHCM  ngành nghề Chuyên môn, Hành chính / Thư ký 

[Quận 1/HCM] Quản lý văn phòng tiếng Nhật N2-N1_Upto 20M Gross

Công ty: Viec Oi
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  18-20 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  18-20 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
75
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Hiển thị top: 40 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 25 điểm

Tổng điểm: 75 điểm

Xem cách tính điểm

QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG (OFFICE ADMIN)

Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  6-6 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  6-6 triệu VNĐ
Hạn nộp: 28/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
10
 • Đăng việc: 10 điểm

Tổng điểm: 10 điểm

Xem cách tính điểm

NHÂN VIÊN NHÂP LIỆU ONLINE TẠI NHÀ

Nơi làm việc:  Cần Thơ
 Lương:  5-15 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Cần Thơ
 Lương:  5-15 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
37
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 27 điểm

Tổng điểm: 37 điểm

Xem cách tính điểm

Trợ lý kiêm hành chính nhân sự

Công ty: Chudu24
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  8-12 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  8-12 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
37
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 27 điểm

Tổng điểm: 37 điểm

Xem cách tính điểm
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  7-10 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
98
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 88 điểm

Tổng điểm: 98 điểm

Xem cách tính điểm

TRỢ LÝ TUYỂN DỤNG

Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  7-15 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  7-15 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/02/2022
 Tiền thưởng: 5 triệu VNĐ
112
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 102 điểm

Tổng điểm: 112 điểm

Xem cách tính điểm

THƯ KÝ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  12-24 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  12-24 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
121
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 111 điểm

Tổng điểm: 121 điểm

Xem cách tính điểm

Recruitment Consultant

Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  10-15 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  10-15 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
130
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 120 điểm

Tổng điểm: 130 điểm

Xem cách tính điểm

Nhân viên Sales Admin

Công ty: INFINA
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  8-10 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  TPHCM
 Lương:  8-10 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/02/2022
 Tiền thưởng: Thỏa thuận
132
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 122 điểm

Tổng điểm: 132 điểm

Xem cách tính điểm

Chuyên Viên Tuyển Dụng

Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  7-10 triệu VNĐ
Nơi làm việc:  Hà Nội
 Lương:  7-10 triệu VNĐ
Hạn nộp: 07/02/2022
 Tiền thưởng: 1 triệu VNĐ
130
 • Đăng việc: 10 điểm
 • Ứng viên nộp hồ sơ: 120 điểm

Tổng điểm: 130 điểm

Xem cách tính điểm