<h1 style="display:none"></h1>
Công Ty TNHH PRUDENTIAL 168 NGUYỄN HỮU THỌ ĐN

Nhà tuyển dụng Công Ty TNHH PRUDENTIAL 168 NGUYỄN HỮU THỌ ĐN

Chưa xác thực

  • Xếp hạng công ty: Top 2381
    • Xếp hạng việc làm: 25 điểm

    Tổng điểm: 25 điểm

    Xem cách tính điểm

Đà Nẵng
Trụ sở
giới thiệu
> 10000
Quy mô
  tuyển dụng
Trách nhiệm hữu hạn
loại hình
 đánh giá
 Việc làm  /  Tìm việc làm /  Nhà tuyển dụng Công Ty TNHH PRUDENTIAL 168 NGUYỄN HỮU THỌ ĐN

Giới thiệu

Công Ty TNHH PRUDENTIAL 168 NGUYỄN HỮU THỌ ĐN là công ty "Trách nhiệm hữu hạn" có quy mô "> 10000" tại khu vực "Đà Nẵng"
Công Ty TNHH PRUDENTIAL 168 NGUYỄN HỮU THỌ ĐN đang tuyển dụng 1 công việc như "TRỢ LÝ TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ"...

Từ khoá

Kỹ năng

Quyền lợi

Hình ảnh nhà tuyển dụng

Chia sẻ công ty này

Link của nhà tuyển dụng

Bạn chưa có video. Nhấn vào đây để tạo video.

Thông tin liên hệ

TRẦN TUẤN VINH
168 NGUYỄN HỮU THỌ
Đà Nẵng
> 10000
Trách nhiệm hữu hạn

Đánh giá

Viết đánh giá của bạn tại đây

0 (0 đánh giá)

 Công Ty TNHH PRUDENTIAL 168 NGUYỄN HỮU THỌ ĐN đang tuyển dụng vị trí:

TRỢ LÝ TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

Đà Nẵng
4-20 triệu VNĐ
04/10/2021
Thỏa thuận
Xem tất cả