<h1 style="display:none"></h1>
Recruiter IT-VN

Nhà tuyển dụng Recruiter IT-VN

Chưa xác thực

  • Xếp hạng công ty: Top 2713
    • Xếp hạng việc làm: 10 điểm

    Tổng điểm: 10 điểm

    Xem cách tính điểm

Đà Nẵng
Trụ sở
giới thiệu
20 - 99
Quy mô
  tuyển dụng
Trách nhiệm hữu hạn
loại hình
 đánh giá
 Việc làm  /  Tìm việc làm /  Nhà tuyển dụng Recruiter IT-VN

Giới thiệu

Recruiter IT-VN là công ty "Trách nhiệm hữu hạn" có quy mô "20 - 99" tại khu vực "Đà Nẵng"
Recruiter IT-VN đang tuyển dụng 1 công việc như "Tư vấn viên Bảo hiểm Bảo Việt"...

Từ khoá

Kỹ năng

Quyền lợi

Hình ảnh nhà tuyển dụng

Chia sẻ công ty này

Link của nhà tuyển dụng

Bạn chưa có video. Nhấn vào đây để tạo video.

Thông tin liên hệ

Tran Thi Phuong
164 Le Dinh Ly St
Đà Nẵng
20 - 99
Trách nhiệm hữu hạn

Đánh giá

Viết đánh giá của bạn tại đây

0 (0 đánh giá)

 Recruiter IT-VN đang tuyển dụng vị trí:

Tư vấn viên Bảo hiểm Bảo Việt

Quảng Nam, Đà Nẵng
8-15 triệu VNĐ
15/10/2021
Thỏa thuận
Xem tất cả