Đang xử lý

 Việc làm  /  Hà Nội /  Kinh doanh/ Điều hành /  VIỆC LÀM TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ tại Hà Nội - Nicotex Fly

VIỆC LÀM TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ tại Hà Nội - Nicotex Fly

20,000,000 - 30,000,000 VNĐ
0 VNĐ

Thông tin tuyển dụng

Điều kiện làm việc

 • Số lượng cần tuyển:
  1 người
 • Bằng cấp:
  Đại học
 •  Kinh nghiệm:
  Từ 2 đến 3 năm
 • Giới tính:
  Nam
 •  Vị trí:

Mô tả công việc

NỘI DUNG CÔNG VIỆC
 • Tham mưu cho Ban giám đốc trong việc quản trị nguồn nhân lực, cách thức tổ chức, bố trí bộ máy nhân sự, công tác đào tạo tuyển dụng, quy chế trả lương, thưởng, chính sách đãi ngộ và xây dựng văn hóa ứng xử trong doanh nghiệp.
 • Hoạch định chiến lược nhân sự và lên kế hoạch tuyển dụng phù hợp với nhu cầu phát triển của công ty.
 • Điều hành, quản lý, tổ chức và thực hiện các công tác hành chính nhân sự trong doanh nghiệp.
 • Xây dựng nội quy lao động, hệ thống quy chế, quy trình, quy định cho doanh nghiệp và giám sát việc tuân thủ các quy định đó.
 • Xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp.
 • Kết hợp với các trưởng bộ phận xây dựng bộ tiêu chí đánh giá nhân sự và các chương trình phát triển nghề nghiệp cho nhân viên công ty.
 • Quản lý, điều hành công việc của nhân viên trong bộ phận hành chính - nhân sự và đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của phòng.
 • Nhiệm vụ cụ thể sẽ trao đổi khi phỏng vấn
  2 triệu VNĐ
 31/05/2024
  7-30 triệu VNĐ
 31/05/2024
  6-10 triệu VNĐ
 31/05/2024
  4.57-5.5 triệu VNĐ
 31/05/2024
  7-15 triệu VNĐ
 31/05/2024