Đang xử lý

Việc làm {key1} tại {key2} - ViecOi.vn

 Việc làm  /  Hà Nội /  Hành chính/ Văn phòng /  VIỆC LÀM TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ tại Hà Nội - Dịch Vụ Bảo Vệ Quang Trung Hà Nội

VIỆC LÀM TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ tại Hà Nội - Dịch Vụ Bảo Vệ Quang Trung Hà Nội

18,000,000 - 25,000,000 VNĐ
0 VNĐ

Thông tin tuyển dụng

Điều kiện làm việc

Mô tả công việc

Chi tiết công việc
- Kết hợp với các Trưởng bộ phận/ mục tiêu xây dựng định biên nhân sự kịp thời theo nhu cầu thực tế
- Lập và triển khai kế hoạch tuyển dụng. Xây dựng và phát triển mối quan hệ với các nguồn tuyển dụng dài hạn. Chủ động tìm kiếm, phát triển mạng lưới tuyển dụng của Công ty.
- Đào tạo hội nhập, đào tạo văn hóa doanh nghiệp và kết hợp với Trưởng bộ phận/các đơn vị đào tạo ngoài để tổ chức các khóa đào tạo chuyên môn cho các bộ phận.
- Xây dựng các văn bản tài liệu, quy trình công việc và triển khai, giám sát việc thực hiện.
- Quản lý công tác hành chính của toàn công ty.
- Báo cáo công việc định kỳ hàng tuần, tháng, quý
- Thực hiện các công việc phát sinh khác theo chỉ đạo của Ban Giám Đốc
  7-9 triệu VNĐ
 06/10/2023
  2-3 triệu VNĐ
 06/10/2023
  6-8 triệu VNĐ
 06/10/2023
  5-7 triệu VNĐ
 06/10/2023
  6-8 triệu VNĐ
 06/10/2023