Việc làm {key1} tại {key2} - ViecOi.vn

 Việc làm  /  TPHCM /  Kinh doanh/ Điều hành /  VIỆC LÀM TRƯỞNG NHÓM THU HỒI NỢ tại TPHCM - Dong Credit
Việc tại nhà:
 • Dong Credit
 • 20 - 99 người
 • 28/5 Đoàn Giỏi, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TPHCM
 • TPHCM
Liên hệ:
Dong Credit
Loại hình:
100% vốn nước ngoài
Quy mô:
20 - 99 người
Trụ sở:
TPHCM
Địa chỉ:
28/5 Đoàn Giỏi, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TPHCM

Xếp hạng công ty

Xếp hạng việc làm

VIỆC LÀM TRƯỞNG NHÓM THU HỒI NỢ tại TPHCM - Dong Credit

15,000,000 - 20,000,000 VNĐ
0 VNĐ

Thông tin tuyển dụng

Điều kiện làm việc

Mô tả công việc

  • Sắp xếp giờ công, lịch nghỉ ca, nghỉ phép cho nhân viên thu nợ gián tiếp theo đúng quy định quy trình của công ty.
  • Giám sát, quản lý thời gian làm việc, số lượng hợp đồng và thời gian gọi điện của nhân viên thu nợ gián tiếp, đảm bảo tuân thủ đúng quy định, quy trình và chỉ tiêu đã đề ra.
  • Kiểm tra kết quả thực hiện chỉ tiêu của nhóm và đề xuất các điều chỉnh nhằm đảm bảo tính chính xác trong công tác tính lương, thưởng cho nhân viên trong nhóm.
  • Thường xuyên theo dõi, nhắc nhở nhân viên trong nhóm nhằm đảm bảo tập thể luôn nhận thức và tuân thủ các quy định của Công ty.
  • Kiểm tra các trường hợp thanh toán chưa nhập liệu, thanh toán sai, v.v.. do nhân viên thu nợ gián tiếp đề xuất, đảm bảo tính tuân thủ, chính xác và trung thực của đề xuất trước khi gửi yêu cầu xử lý.
  • Theo dõi tình hình thu nợ hàng ngày của nhân viên trong nhóm,trực tiếp hỗ trợ trường hợp khó, đề xuất mức phân bổ hợp đồng dựa vào khả năng của từng nhân viên... nhằm đạt được hiệu quả thu nợ tốt nhất cho toàn nhóm.
  Ứng viên nộp hồ sơ về
  15-30 triệu VNĐ
 13/02/2023
  11-15 triệu VNĐ
 13/02/2023
  45-60 triệu VNĐ
 13/02/2023
  7-10 triệu VNĐ
 13/02/2023
  7-10 triệu VNĐ
 13/02/2023