Đang xử lý

 Việc làm  /  Hà Nội /  Hành chính/ Văn phòng /  VIỆC LÀM TRỢ LÝ TUYỂN DỤNG tại Hà Nội - Fwdvietnam

VIỆC LÀM TRỢ LÝ TUYỂN DỤNG tại Hà Nội - Fwdvietnam

6,000,000 - 12,000,000 VNĐ
0 VNĐ

Thông tin tuyển dụng

Điều kiện làm việc

Mô tả công việc

NỘI DUNG CÔNG VIỆC
  • Tiếp nhận yêu cầu tuyển dụng từ các trưởng phòng, chiến lược tuyển dụng của doanh nghiệp
  • Lên kế hoạch tuyển dụng
  • Soạn thảo nội dung tuyển dụng và đăng tin tuyển dụng
  • Tìm kiếm nguồn ứng viên qua các kênh đăng tuyển
  • Sàng lọc ứng viên tiềm năng với nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp
  • Sắp xếp lịch phỏng vấn phù hợp với lịch trình nhà tuyển dụng, liên hệ ứng viên thông báo lịch phỏng vấn
  • Trả lời điện thoại, email, giải đáp thắc mắc của ứng viên
  • Hỗ trợ ứng viên đến phỏng vấn
  • Xây dựng hệ thống dữ liệu ứng viên
  • Báo cáo hiệu quả công việc với quản lý trực tiếp.
  8-10 triệu VNĐ
 16/04/2024
  5.5-7 triệu VNĐ
 25/04/2024
  6-8 triệu VNĐ
 25/04/2024
  10-12 triệu VNĐ
 19/04/2024
  8-11 triệu VNĐ
 25/04/2024