Việc làm Thủ Tục Hải Quan (4)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu, Khai Báo Hải Quan

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu, Khai Báo Hải Quan

 Công ty: 
 : Xuất nhập khẩu
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/06/2017
 : 30/06/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên xuất nhập khẩu - hải quan

Nhân viên xuất nhập khẩu - hải quan

 Công ty: 
 : Xuất nhập khẩu
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
20/11/2017
 : 20/11/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên kinh doanh Cty Vận Tải Đa Quốc Gia

Nhân viên kinh doanh Cty Vận Tải Đa Quốc Gia

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/07/2016
 : 15/07/2016
 Lương 7,000,000 - 9,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 9,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
NV xuất nhập khẩu

NV xuất nhập khẩu

 Công ty: 
 : Xuất nhập khẩu
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
08/07/2016
 : 08/07/2016
 Lương 7,000,000 - 9,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 9,500,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất