Việc làm Quản Lý Kho (12)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
TUYỂN QUẢN LÝ KHO LÀM VIỆC TOÀN THỜI GIAN TẠI HẢI PHÒNG

TUYỂN QUẢN LÝ KHO LÀM VIỆC TOÀN THỜI GIAN TẠI HẢI PHÒNG

 Công ty: 
 : Kế toán / Kiểm toán
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/07/2017
 : 31/07/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 100,000 VNĐ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  100,000 VNĐ
Thủ Kho - Vật Tư , Yêu Cầu Có Kinh Nghiệm

Thủ Kho - Vật Tư , Yêu Cầu Có Kinh Nghiệm

 Công ty: 
 : Xây dựng
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
30/06/2017
 : 30/06/2017
 Lương 3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
NHÂN VIÊN THỦ KHO CÓ KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

NHÂN VIÊN THỦ KHO CÓ KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

 Công ty: 
 : Vận chuyển / Giao nhận / Kho
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/07/2017
 : 15/07/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 200,000 VNĐ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  200,000 VNĐ
Tuyển Nhân Viên Kho - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

Tuyển Nhân Viên Kho - Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm

 Công ty: 
 : Bán lẻ / Bán sỉ
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
02/10/2017
 : 02/10/2017
 Lương 4,500,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,500,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
[Tuyển Gấp] Nhân Viên Phụ Kho Lương Cao Làm Việc Tại TP.HCM

[Tuyển Gấp] Nhân Viên Phụ Kho Lương Cao Làm Việc Tại TP.HCM

 Công ty: 
 : Nhà hàng / Khách sạn
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
05/05/2017
 : 05/05/2017
 Lương 7,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên Thủ Kho

Nhân viên Thủ Kho

 Công ty: 
 : Vận chuyển / Giao nhận / Kho
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
20/04/2017
 : 20/04/2017
 Lương 6,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   6,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên Quản lý kho

Nhân viên Quản lý kho

 Công ty: 
 : Vận chuyển / Giao nhận / Kho
 Nơi làm: 
 : Long An
 Hạn nộp: 
17/02/2017
 : 17/02/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên kho tại Cty Phân bón Trường Sơn

Nhân viên kho tại Cty Phân bón Trường Sơn

 Công ty: 
 : Vận chuyển / Giao nhận / Kho
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/08/2016
 : 31/08/2016
 Lương 4,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   4,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên Kho tại Cty CNKU

Nhân viên Kho tại Cty CNKU

 Công ty: 
 : Vận chuyển / Giao nhận / Kho
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
06/04/2017
 : 06/04/2017
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên kho

Nhân viên kho

 Công ty: 
 : Vận chuyển / Giao nhận / Kho
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
28/02/2017
 : 28/02/2017
 Lương 3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm