Tìm việc làm theo từ khóa : Quản Lý Kho (8)

Hiện tại Viecoi có 8 tin tuyển dụng việc làm được đăng theo từ khóa Quản Lý Kho

 Việc làm theo từ khóa Quản Lý Kho (8)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
Nhân viên Thủ Kho

Nhân viên Thủ Kho

 Công ty: 
 : Dịch vụ
 Nơi làm: 
Bình Dương
 : Bình Dương
 Hạn nộp: 
24/02/2017
 : 24/02/2017
 Lương 6,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
6,000,000 - 6,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Nhân viên Quản lý kho

Nhân viên Quản lý kho

 Công ty: 
 : Dịch vụ
 Nơi làm: 
Long An
 : Long An
 Hạn nộp: 
17/02/2017
 : 17/02/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
 Tuyển dụng nhân viên kho nam tại Hà Nội

Tuyển dụng nhân viên kho nam tại Hà Nội

 Công ty: 
 : Dịch vụ
 Nơi làm: 
Hà Nội
 : Hà Nội
 Hạn nộp: 
28/02/2017
 : 28/02/2017
 Lương 4,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
4,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Nhân viên kho tại Cty Phân bón Trường Sơn

Nhân viên kho tại Cty Phân bón Trường Sơn

 Công ty: 
 : Dịch vụ
 Nơi làm: 
Tp. Hồ Chí Minh
 : Tp. Hồ Chí Minh
 Hạn nộp: 
31/08/2016
 : 31/08/2016
 Lương 4,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
4,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Nhân viên Kho tại Cty CNKU

Nhân viên Kho tại Cty CNKU

 Công ty: 
 : Dịch vụ
 Nơi làm: 
Tp. Hồ Chí Minh
 : Tp. Hồ Chí Minh
 Hạn nộp: 
31/07/2016
 : 31/07/2016
 Lương 5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
5,000,000 - 7,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Nhân viên kho

Nhân viên kho

 Công ty: 
 : Dịch vụ
 Nơi làm: 
Hà Nội
 : Hà Nội
 Hạn nộp: 
28/02/2017
 : 28/02/2017
 Lương 3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
NV kho kiêm vận chuyển

NV kho kiêm vận chuyển

 Công ty: 
 : Dịch vụ
 Nơi làm: 
Hà Nội
 : Hà Nội
 Hạn nộp: 
30/06/2016
 : 30/06/2016
 Lương 3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
3,000,000 - 5,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ
Nhân viên kho

Nhân viên kho

 Công ty: 
 : Dịch vụ
 Nơi làm: 
Long An
 : Long An
 Hạn nộp: 
31/03/2016
 : 31/03/2016
 Lương 6 - 7 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương
6 - 7 VNĐ
 Tiền thưởng
Không tiền lễ

 Tìm kiếm


Việc làm mới nhất