Việc làm Nhân Viên Bán Hàng (104)

Hạn nộp:
Hiển thị:
Ngày:
NHÂN VIÊN KINH DOANH thu nhập 7-10 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

NHÂN VIÊN KINH DOANH thu nhập 7-10 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
20/11/2017
 : 20/11/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Chuyên viên kinh doanh BĐS có kinh nghiệm thu nhập 5-10 triệu/ tháng tại TPHCM

Chuyên viên kinh doanh BĐS có kinh nghiệm thu nhập 5-10 triệu/ tháng tại TPHCM

 Công ty: 
 : Bất động sản
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/10/2017
 : 31/10/2017
 Lương 5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Chuyên viên KD BĐS Thủ Đức 5tr/tháng+dthu+hoa hồng

Chuyên viên KD BĐS Thủ Đức 5tr/tháng+dthu+hoa hồng

 Công ty: 
 : Bất động sản
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/10/2017
 : 31/10/2017
 Lương 5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Chuyên viên kinh doanh 5tr/tháng+dthu VP+hoa hồng

Chuyên viên kinh doanh 5tr/tháng+dthu VP+hoa hồng

 Công ty: 
 : Bất động sản
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
25/10/2017
 : 25/10/2017
 Lương 5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương   5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  500,000 VNĐ
giám sát bán hàng sơn nước thu nhập 7-10 triệu/ tháng làm việc tại nhiều tỉnh thành

giám sát bán hàng sơn nước thu nhập 7-10 triệu/ tháng làm việc tại nhiều tỉnh thành

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
01/11/2017
 : 01/11/2017
 Lương 7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   7,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Tuyển gấp nhân viên bán hàng tại Thanh Hóa thu nhập 5-8 triệu/ tháng làm việc tại Hà Nội, Thanh Hóa

Tuyển gấp nhân viên bán hàng tại Thanh Hóa thu nhập 5-8 triệu/ tháng làm việc tại Hà Nội, Thanh Hóa

 Công ty: 
 : Bán hàng / Kinh doanh
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/10/2017
 : 31/10/2017
 Lương 5,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 8,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Nhân viên kinh doanh BĐS thu nhập 5-10 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

Nhân viên kinh doanh BĐS thu nhập 5-10 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Bất động sản
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
25/10/2017
 : 25/10/2017
 Lương 5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương   5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  500,000 VNĐ
Chuyên viên kinh doanh lương cao Thủ Đức thu nhập 5-10 triệu/ tháng làm tại TPHCM

Chuyên viên kinh doanh lương cao Thủ Đức thu nhập 5-10 triệu/ tháng làm tại TPHCM

 Công ty: 
 : Bất động sản
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
31/10/2017
 : 31/10/2017
 Lương 5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   5,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ
Cộng tác viên BĐS thu nhập 10 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

Cộng tác viên BĐS thu nhập 10 triệu/ tháng làm việc tại TPHCM

 Công ty: 
 : Bất động sản
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
25/10/2017
 : 25/10/2017
 Lương 1,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng 500,000 VNĐ
 Lương   1,000,000 - 10,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  500,000 VNĐ
Trưởng phòng kinh doanh 8tr/tháng+dthu

Trưởng phòng kinh doanh 8tr/tháng+dthu

 Công ty: 
 : Bất động sản
 Nơi làm: 
 Hạn nộp: 
15/10/2017
 : 15/10/2017
 Lương 8,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng Không tiền lễ
 Lương   8,000,000 - 12,000,000 VNĐ
 Tiền thưởng  Không tiền lễ

 Tìm kiếm


 

Việc làm mới nhất